Jamstvene informacije

PODACI O USLUGAMA JAMSTVA & POSTUPCI

Samsung daje usluge jamstva za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga jamstva za različite skupine proizvoda:

Samsungovi proizvodi imaju puno jamstvo za navedeni period. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode jamstva zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog vijeka trajanja, a jamstvo stupa na snagu od datuma kupnje prvog korisnika.

Opće odredbe i uvjeti

  1. 1. Jamstvo je važeće samo ako je priložena jamstvena kartica i originalan račun kao dokaz kupnje ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupnje, ime prodavača, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja jamstva ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon originalne kupnje proizvoda od prodavača.
  2. 2. Samsungove obveze ograničene su na popravak kvara ili zamjenu oštećenog dijela, ili pak, zamjenu samog proizvoda.
  3. 3. Popravak mora izvršiti Samsungov ovlašteni servisni centar. Jamstvo će biti nevažeće, čak i ako je neovlašteni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Samsung neće biti dužan nadoknaditi troškove odštete, udovoljiti zahtjevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlaštenog popravljanja proizvoda.
  4. 4. Jamstvo nije primjenjivo na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi. 

Jamstvo ne pokriva sljedeće:

Povremena provjeravanja, održavanje, popravak i zamjenu dijelova uslijed trošenja.
Zloupotrebu ili pogrešnu primjenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputama o održavanju i korištenju od strane tvrtke Samsung. Oštećenja nastala korištenjem proizvoda s dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga. Kvar na proizvodu nastao od neispravnog postavljanja ili korištenja koje nije u skladu s uputama i tehničkim ili sigurnosnim standardima navedenim u priručniku za korištenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti tvrtke Samsung.
Neovlašteni prepravci na proizvodu s ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.
Oštećenje baterije uzrokovano pretjeranim punjenjem ili kvarom uslijed korištenja koje nije u skladu s posebnim uputama navedenim u priručniku za korisnike.
Ako je serijski broj na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak. Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Samsunga.  
Ako su ćelije ili spojevi baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlaštenoj intervernciji.

  1. 5. Ovo jamstvo ne utječe na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavača o kupnji / prodaji.
  2. 6. Ovo jamstvo nije prenosivo. Jamstvo pripada isključivo kupcu i niti Samsung niti njegovi servisni centri navedeni u jamstvenom listu neće biti odgovorni za nenamjerne ili značajne štete ili kršenje jamstva ovog proizvoda.
  3. 7. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih pohranjenih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamijenjeni
  4. 8. Gore navedeni postupak odnosi se na jamstveni servis, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu uslijed nevažećeg jamstva.

Samsung zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajuće servisne radnje. Zamijenjeni dijelovi pretpostavljaju ostatak jamstva originalnog proizvoda. Pročitajte svoju Samsung izjavu o ograničenom jamstvu kako biste doznali potpune jamstvene uvjete, budući da za određene modele vrijede drukčiji uvjeti. Neka ograničenja i restrikcije koja se primjenjuju i navedeni programi subjekti su promjene bez prethodne najave.

Jamstvo na području Europe

q Samsungovo ograničeno jamstvo proizvođača (Jamstvo na području Europe)

Samsung daje ograničeno jamstvo proizvođača krajnjim korisnicima koji u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj („Europa”) kupe proizvod koji je Samsung stavio na tržište u Europi.
Krajnji korisnici mogu zatražiti usluge obuhvaćene jamstvom diljem Europe. Pravo na jamstvo (jamstveni rok i ponuđene usluge) pripada onoj državi gdje je podnesen jamstveni zahtjev.
Imajte na umu da je ovo dobrovoljno jamstvo proizvođača i da daje dodatna prava osim zakonskih prava krajnjih korisnika prema važećim nacionalnim zakonima o prodaji robe te na njih ne utječe.
Kako bi podnijeli zahtjev prema ovom jamstvu, krajnji korisnici moraju imati izvorni dokaz kupnje (tj. kada je proizvod izvorno prodan krajnjem korisniku).
Promotivne akcije koje produljuju ili poboljšavaju uvjete ograničenog jamstva proizvođača specifične su prema državi i ne mogu se zahtijevati u državama osim one u kojoj se provode.

Za detaljne informacije, kliknite na poveznicu – Ograničeno jamstvo

Ako imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte Samsungovu korisničku podršku na broj 072 726 786.