R01 R0101 hr 04120200 EK-GC100ZWATRA
 • EK-GC100 1 Naprijed CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_black18001200370370#00000014419195
 • EK-GC100 2 Naprijed CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_black18001200370370#00000014419202
 • EK-GC100 3 Desni kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_black18001200370370#00000014419211
 • EK-GC100 4 Desni kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_black18001200370370#00000014419223
 • EK-GC100 5 Desni kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_black18001200370370#00000014419226
 • EK-GC100 6 Lijevi kut CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_black18001200370370#00000014419240
 • EK-GC100 7 Natrag CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_007_Back_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_007_Back_black18001200370370#00000014419247
 • EK-GC100 8 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_black18001200370370#00000014419256
 • EK-GC100 9 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_black18001200370370#00000014419257
 • EK-GC100 10 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_black18001200370370#00000014419267
 • EK-GC100 11 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_black18001200370370#00000014419277
 • EK-GC100 12 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_black18001200370370#00000014419283
 • EK-GC100 13 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_black18001200370370#00000014419290
 • EK-GC100 14 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_black18001200370370#00000014419299
 • EK-GC100 15 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_black18001200370370#00000014419305
 • EK-GC100 16 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_black18001200370370#00000014419313
 • EK-GC100 17 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_black18001200370370#00000014419325
 • EK-GC100 18 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_black18001200370370#00000014419335
 • EK-GC100 19 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_black18001200370370#00000014419344
 • EK-GC100 20 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_black30002000370370#00000014419346
 • EK-GC100 21 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_black18001200370370#00000014419359
 • EK-GC100 22 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_022_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_022_Dynamic_black18001200370370#00000014419363
 • EK-GC100 23 Dinamički CrnaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_023_Dynamic_black?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_023_Dynamic_black30002000370370#00000015655852
 • EK-GC100 24 Naprijed BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_001_Front_white18001200370370#ffffff14419369
 • EK-GC100 25 Naprijed BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_002_Front_white18001200370370#ffffff14419380
 • EK-GC100 26 Desni kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_003_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14419387
 • EK-GC100 27 Desni kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_004_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14419395
 • EK-GC100 28 Desni kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_005_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14419405
 • EK-GC100 29 Lijevi kut BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_006_Left-Angle_white18001200370370#ffffff14419409
 • EK-GC100 30 Natrag BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_022_Back_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_022_Back_white18001200370370#ffffff14419539
 • EK-GC100 31 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_007_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_007_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419423
 • EK-GC100 32 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_008_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419432
 • EK-GC100 33 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_009_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419433
 • EK-GC100 34 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_010_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419443
 • EK-GC100 35 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_011_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419449
 • EK-GC100 36 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_012_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419460
 • EK-GC100 37 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_013_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419467
 • EK-GC100 38 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_014_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419476
 • EK-GC100 39 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_015_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419485
 • EK-GC100 40 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_016_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419495
 • EK-GC100 41 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_017_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419501
 • EK-GC100 42 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_018_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419506
 • EK-GC100 43 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_019_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419518
 • EK-GC100 44 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_020_Dynamic_white18001200370370#ffffff14419528
 • EK-GC100 45 Dinamički BijelaEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_white?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_021_Dynamic_white30002000370370#ffffff14419529
 • EK-GC100 46 S 002EK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_000167383_S_002?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_000167383_S_00230002000370370#7205a714419179
 • EK-GC100 47 EK-GC100 Product Image EK-GC100Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_500167401_gallery?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_500167401_gallery330330330330#7205a714419547
 • EK-GC100 48 S 002EK-GC100Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_000167392_S_002?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_000167392_S_002330330330330#7205a714419191
 • EK-GC100 49 EK-GC100 Product Image EK-GC100Lhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/hr_EK-GC100ZWATRA_500167600_gallery?$L1-Gallery$hr_EK-GC100ZWATRA_500167600_gallery330330330330#7205a714419559
#000000,#ffffffCrna,Bijela
EK-GC100 Naprijed Crna

Cijene za online i lokalnih trgovaca u vašoj blizini.

BojeCrna Bijela 

Funkcije proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM 3G, HSPA-PLUS
 • HSPA + 21 (850 / 900 / 1900 / 2100)
 • 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz
 • Wi-Fi Direct dostupan
 • GAP, SSP, HSP, A2DP, SPP, OPP, AVRCP 1.3, HID
 • DLNA, HDMI 1.4 podrška
 • KIES, KIES Air podrška

Senzor slike

 • BSI CMOS
 • 1/2,3"
 • Otprilike 16,3 mega piksela
 • Otprilike 17 mega piksela

Stabilizacija slike

 • Optička stabilizacija slike

OS

 • Android 4.1 (Jellybean)

Objektiv

 • F = 4,1 ~ 86,1 mm (35 mm film ekvivalent: 23 ~ 483 mm)
 • 2,8 (W) ~ 5,9 (T)
 • 21x Objektiv sa zumom
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
HSPA
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth profili
AllShare
KIES
OS
Senzor slike
Vrsta senzora
Veličina senzora
Učinkoviti pikseli
Ukupni pikseli
Objektiv
Duljina fokusa
F No.
Optički zum
Stabilizacija slike
Način

Slični proizvodi

Vidi sve

SAMSUNG WB35F Naprijed Crnanovi

WB35F

SAMSUNG WB50F Naprijed Crnanovi

Samsung WB50F

EK-GC200 Naprijed Crnanovi

GALAXY Camera 2