Kako upotrijebiti funkciju Screen Mirroring (Zrcaljenje zaslona) uređaja SMART TV

Last Update date : 2014.10.09

[ Kako upotrijebiti funkciju Screen Mirroring (Zrcaljenje zaslona) uređaja SMART TV? ]


■ Screen Mirroring (Zrcaljenje zaslona - dijeljenje zaslona mobilnog uređaja s TV zaslonom)
Bežično povežite mobilni uređaj s aktiviranim zrcaljenjem s TV-om i na TV-u reproducirajte video i audio datoteke spremljene na uređaju. Zrcaljenje zaslona odnosi se na funkciju koja na TV-u i mobilnom uređaju istovremeno reproducira video i audio datoteke smještene na mobilnom uređaju
.
- Izbornik : Network → Screen Mirroring (Mreža → Zrcaljenje zaslona)
- Da biste upotrijebili funkcije zrcaljenja zaslona, mobilni uređaj mora podržavati funkciju zrcaljenja poput All Share Cast, WiDi(iznad verzije 3.5) ili Miracast. Da biste provjerili podržava li vaš mobilni uređaj funkciju zrcaljenja, posjetite mrežnu stranicu proizvođača vašeg mobilnog uređaja.
- Video ili audio mogu naizmjence stati ovisno o uvjetima mreže.


1) Povezivanje putem mobilnog uređaja


1. Na mobilnom uređaju pokrenite Screen Mirroring (Zrcaljenje zaslona). Mobilni uređaj traži dostupne uređaje s kojima će se povezati.
2. Na popisu rezultata pretrage odaberite TV. TV će prikazati iskočni prozor na vrhu zaslona.
3. U iskočnom prozoru odaberite „Allow” (Dopusti) za povezivanje mobilnog uređaja.
. Svi prethodno dopušteni mobilni uređaji automatski će se povezati bez traženja dopuštenja.
. Ako odaberete „Deny” (Nemoj dopustiti), uređaj se ne može povezati. Osim toga, postavljate status veze uređaja na „Deny” (Nemoj dopustiti) te se isti ubuduće neće moći povezati osim ako promijenite status veze.
Da biste promijenili status veze uređaja kojemu nije dopušteno povezivanje, odaberite Network → Screen Mirroring → Device Manager (Mreža → Zrcaljenje zaslona → Upravitelj uređaja), odaberite uređaj i zatim odaberite „Allow” (Dopusti).
. Mobilni uređaj možda ne može pronaći TV na uobičajen način. U tom slučaju pogledajte „Mobilni uređaj ne traži TV...”


2) Mobilni uređaj ne traži TV

 

1. Odaberite Network → Screen Mirroring (Mreža → Zrcaljenje zaslona) i zatim odaberite „Screen Mirroring”.
Funkcija zrcaljenja zaslona se pokreće. Također možete pokrenuti zrcaljenje pritiskanjem tipke SOURCE (Izvor) na vašem daljinskom upravljaču i odabiranjem funkcije „Screen Mirroring” s popisa na vrhu zaslona.
2. Pokretanje zrcaljenja zaslona na vašem mobilnom uređaju. Uređaj traži dostupne uređaje.
3. S popisa odaberite TV. TV automatski dopušta povezivanje i uređaj se poveže.
. Ako se mobilni uređaj ne može povezati, pokušajte isključiti i uključiti TV.


3) Upravljanje statusom veze prethodno povezanih mobilnih uređaja.


Ova je funkcija dostupna samo ako su se uređaji prethodno povezali s TV-om ili su se prethodno pokušali povezati, a to im nije bilo dopušteno.


1. Odaberite Network → Screen Mirroring → Device Manager (Mreža → Zrcaljenje zaslona → Upravljanje uređajima). TV prikazuje popis uređaja koji su se prethodno povezivali s TV-om ili su se pokušali povezati s TV-om, a to im nije bilo dopušteno. Stanje veze
Prikazuje se i (Allow/Deny) (Dopusti/Nemoj dopustiti).

2. U iskočnom prozoru možete odabrati „Allow connection” (Dopusti vezu), „Deny connection” (Nemoj dopustiti vezu) ili „Delete the device from the list” (Obriši uređaj s popisa).

Povratne informacije o sadržaju

Q1. Je li vam ovaj sadržaj pomogao?

Q2. Koliko ste bili zadovoljni ovim sadržajem?

Q3. Recite nam što mislite o tome. Što bismo mogli poduzeti kako bi što bolje odgovorili na vaša pitanja?

Potreban vam je servis? Lokacije servisa

Podijeli s prijateljima

Zatvori skočni prozor Dijeli

Hvala!

Zahvaljujemo vam ispunjavanja ovog upitnika i hvala vam što ste nam pomogli poboljšati Samsung.com web stranice.