Pāriet pie satura

Pāriet pie pieejamības palīdzības satura


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Skatiet vairāk
Open Galaxy S5 Key Visual

Par Samsung

Padarīsim pasauli labāku

Samsung novatoriskie, kvalitatīvie produkti un pakalpojumi, talantīgie cilvēki, atbildīgā attieksme pret uzņēmējdarbību, globālā pilsoniskā līdzdalība, kā arī sadarbība ar saviem partneriem un klientiem ir tas, virza pasauli uz jauniem, vēl nepieredzētiem sasniegumiem.

Samsung vadošā loma — pasaules līmeņa uzņēmums

No saviem pirmsākumiem nelielas tirdzniecības firmas veidolā Samsung ir attīstījusies par pasaules līmeņa korporāciju, kura darbojas tādās nozarēs kā augstās tehnoloģijas, pusvadītāji, debesskrāpju un rūpnīcu būvēšana, naftas un ķīmijas nozare, mode, medicīna, finanses, viesnīcas un daudzās citās. Mūsu atklājumi, inovācijas un novatoriskie produkti ļāvuši mums kļūt par šo jomu līderiem, nemitīgi virzot tās uz priekšu.

Samsung mūsu dzīvē, padarot ik dienu labāku

Sākot ar mūsu inovācijām plaša patēriņa elektronikas jomā līdz mūsu sasniegumiem biofarmācijā — Samsung ik dienu cilvēkiem visā pasaulē piedāvā nozīmīgas lietas. Mūsu kaismīgā vēlme radīt augstākā labuma produktus un pakalpojumus it visās mūsu darbības jomās mums palīdz bagātināt ikviena cilvēka dzīvi un pasauli ap mums mainīt uz labu.

Samsung rada iespējas, tā ir atklājumu korporācija

Mūsu mērķis ir viekāršs — vēlamies sniegt jums brīvas iespējas ceļot, atklāt jaunu pieredzi, rūpēties par savu pasauli. Tā ir iespēja izveidot saikni starp sevi, kāds esat šodien, un sevi, kāds vēlaties būt rīt. Pasaule mainās ātri, bet mēs maināmies vēl ātrāk. Mēs nenogurstoši tiecamies uz atklājumiem un inovācijām, radām tehnoloģijas un sniedzam pakalpojumus, kas paver jaunus apvāršņus, un veram durvis uz arvien jaunām iespējām.

Samsung devums sociālās atbildības laukā

Mūsu panākumu rādītājs nav tikai uzņēmējdarbības sasniegumi, bet arī tas, cik labi mums izdodas kalpot sabiedrībai, aizsargāt planētas resursus un dažādot cilvēku dzīvi. Mēs uzkatām par savu pienākumu būt par atbildīgu sabiedrības locekli un dot savu artavu, visā pasaulē darot lietas, kas veicina labākas sabiedrības izveidi, aizsargā un uzlabo apkārtējo vidi un stiprina mūsu pilsonisko kopienu.