Globālās navigācijas ceļvedis

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kā izmantot mūsu globālās navigācijas joslu.

Globālās navigācijas joslas izmantošana mūsu tīmekļa vietnē

1. gadījumu izpēte. Kā mūsu globālās navigācijas joslā atrast apakšizvēlnes

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. Lai mūsu globālās navigācijas joslā atrastu vienuma apakšizvēlnes, spiediet taustiņu Tab, līdz tiek sasniegts vienums. Kad tastatūras fokuss tiks novietots uz vienuma, apakšizvēlnes tiks atvērtas automātiski.

  Piemēram, lai atrastu “Iegādāties produktus” apakšizvēlnes, spiediet taustiņu Tab, līdz tiek sasniegts vienums. Tiks rādītas vairākas apakšizvēlnes, piemēram, “Tālruņi, planšetdatori un Gear”, “TV, audio, video” utt.
 2. 1.2. Lai globālās navigācijas joslā pārlūkotu kādas grupas pakārtotos vienumus, nospiediet taustiņu Tab, kad ir sasniegts galvenais vienums.

  Piemēram, lai apskatītu apakšizvēlnē “Tālruņi, planšetdatori un Gear” esošos pakārtotos vienumus, nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss ir novietots uz vienuma.
 3. 1.3. Lai globālās navigācijas izvēlnē pārietu uz nākamo grupu, spiediet taustiņu Tab, līdz esat pārvietojies pa visiem pakārtotajiem vienumiem esošajā grupā. Nākamais fokusa elements būs nākamā grupa.

  Piemēram, lai pārietu uz nākamo grupu aiz apakšizvēlnes “Tālruņi, planšetdatori un Gear”, spiediet taustiņu Tab, līdz esat pārgājis visiem pašreizējā grupā esošajiem pakārtotajiem vienumiem. Ja, esot uz pēdējā pakārtotā vienuma grupā, nospiedīsit taustiņu Tab, tastatūras fokuss tiks novirzīts uz nākamo grupu (“TV, audio, video”).
 4. 1.4. Lai globālās navigācijas joslā pārietu atpakaļ uz iepriekšējo vienumu, turiet nospiestu taustiņu Shift un vienu reizi nospiediet taustiņu Tab. Tā tastatūras fokuss tiks novirzīts uz iepriekšējo vienumu. Varat nospiest taustiņu kombināciju Shift+Tab vairākas reizes, lai pārietu atpakaļ pēc nepieciešamības.

  Piemēram, ja jūsu tastatūras fokuss ir uz “Iegādāties produktus”, un jūs vēlaties pārvietoties atpakaļ uz Samsung logotipu, vienreiz nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab.

2. gadījumu izpēte. Kā mūsu globālās navigācijas joslā izmantot meklēšanu.

search area on global navigation bar

 1. 2.1. Lai globālās navigācijas joslā veiktu meklēšanu, spiediet taustiņu Tab, līdz esat pārvietojies pa visām pieejamajām izvēlnes opcijām, un tastatūras fokuss ir novietots uz meklēšanas ikonas.
 2. 2.2. Lai globālās navigācijas joslas meklēšanas laukā ievadītu meklējamo vienumu, vienu reizi nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss ir novietots uz meklēšanas ikonas. Tā fokuss no meklēšanas ikonas tiks novirzīts uz meklēšanas ievades lauku. Tagad varat ierakstīt meklējamā vienuma atslēgvārdu.
 3. 2.3. Lai globālās navigācijas joslā notīrītu meklējamo vienumu, pēc atslēgvārda ierakstīšanas meklēšanas ievades laukā nospiediet taustiņu Tab. Tā tastatūras fokuss tiks novirzīts uz aizvēršanas pogu. Tagad nospiediet taustiņu Enter, lai notīrītu ievades lauku.

  Lai globālās navigācijas joslā pārlūkotu meklēšanas ieteikumus, pēc atslēgvārda ierakstīšanas meklēšanas ievades laukā spiediet taustiņu Tab, līdz tastatūras fokuss tiek novietots virs pirmā ieteikuma sarakstā. Tagad varat vēlreiz nospiest taustiņu Tab, lai pārvietotos uz nākamajiem ieteikumiem.
 4. 2.4. Lai globālās navigācijas joslā meklētu ieteikto meklēšanas vienumu, novietojiet tastatūras fokusu uz ieteiktā meklēšanas vienuma un nospiediet taustiņu Enter. Tā tiksit novirzīts uz meklēšanas rezultātu lapu, kurā tiks rādīti ieteiktajam atslēgvārdam atbilstoši produkti un saturs.
 5. 2.5. Lai meklētu precīzas atbilstības atslēgvārdu, ko esat ievadījis globālās navigācijas joslā, ierakstiet atslēgvārdu meklēšanas ievades laukā un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tā tiksit novirzīts uz meklēšanas rezultātu lapu, kurā tiks rādīti ievadītajam atslēgvārdam atbilstoši produkti un saturs.

Filtru izvēlnes ceļvedis

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kā izmantot mūsu filtru izvēlni.

Filtru izvēlnes izmantošana mūsu tīmekļa vietnē

1. gadījumu izpēte. Kā piekļūt mūsu filtru izvēlnei vai to izlaist

filter menu area

 1. 1.1. Lai piekļūtu mūsu filtru izvēlnei, spiediet taustiņu Tab, līdz tastatūras fokuss ir novietots uz opcijas Filtrēt pēc. Tagad varat vēlreiz nospiest taustiņu Tab, lai pārietu uz pirmo izvēlnes opciju.
 2. 1.2. Lai izlaistu mūsu filtru izvēlni, spiediet taustiņu Tab vairākas reizes, kad tastatūras fokuss ir novietots uz opcijas Filtrēt pēc. Tā tastatūras fokuss tiks pārvietots pa filtru grupām. Kad tastatūras fokuss ir novietots uz pēdējās filtru grupas, vēl vienu reizi nospiediet taustiņu Tab, lai izietu no filtru izvēlnes un pārietu pie nākamā elementa lapā.

2. gadījumu izpēte. Kā pārlūkot un atlasīt filtra opcijas

filter options area

 1. 2.1. Lai filtru izvēlnē izvērstu filtru grupu un atklātu filtra opcijas, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss ir novietots uz filtru grupas. Tā tiks izvērsta filtru grupa un atklātas tajā esošās filtra opcijas.
 2. 2.2. Lai filtru izvēlnē pārietu uz filtru grupas pirmo filtra opciju, vienu reizi nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss ir novietots uz filtru grupas. Tā fokuss tiks pārvietots uz pirmo filtra opciju šajā grupā.
 3. 2.3. Lai filtru izvēlnē atlasītu filtra opciju, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss ir novietots virs tās filtra opcijas, ko vēlaties atlasīt. Tā tiks atlasīta filtra opcija un atsvaidzināts lapā pieejamais produktu saraksts.
 4. 2.4. Lai filtru izvēlnē pārietu uz nākamo filtru grupu, vienu reizi nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss ir novietots uz filtru grupas. Ja filtru grupa ir izvērsta, vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz šajā grupā vispirms pārvietosities pa visām pieejamajām filtra opcijām.
 5. 2.5. Lai filtru izvēlnē pārietu uz iepriekšējo filtra opciju vai grupu, turiet nospiestu taustiņu Shift un vienu reizi nospiediet taustiņu Tab. Tā tastatūras fokuss tiks novirzīts uz iepriekšējo vienumu. Varat nospiest taustiņu kombināciju Shift+Tab vairākas reizes, lai pārietu atpakaļ pēc nepieciešamības.

3. gadījumu izpēte. Kā notīrīt visus atlasītos filtrus

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Lai filtru izvēlnē piekļūtu opcijai Notīrīt visu, vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz būsit pārvietojies pa visiem pieejamajiem filtriem. Kad tastatūras fokuss ir novietots virs pēdējā filtra, nospiediet taustiņu Tab, lai novietotu fokusu virs opcijas Notīrīt visu.
 2. 3.2. Lai filtru izvēlnē notīrītu visus atlasītos filtrus, vienu reizi nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss ir novietots virs opcijas Notīrīt visu. Tā tiks notīrītas visas iepriekš atlasītās filtra opcijas.

Pāriešanas saišu ceļvedis

Šajā sadaļā ir sniegts izskaidrojums par mūsu tīmekļa vietnē pieejamajām pāriešanas saitēm.

Pāriešanas saišu izmantošana mūsu tīmekļa vietnē

Tālāk norādīts, kā mūsu tīmekļa vietnē varat izmantot pāriešanas saites. Visās mūsu tīmekļa vietnes lapās ir pieejamas divu veidu pāriešanas saites: pāriešanai uz saturu un pāriešanai uz pieejamības palīdzību.

1. gadījumu izpēte. Piekļuve pāriešanas saitēm un to lietošana.

skip to content

 1. 1.1. Pāriešana uz saturu. Šī pāriešanas saite būs pirmā saite, ko ieraudzīsit visās mūsu vietnes lapās, kad nospiedīsit taustiņu Tab. Ja vēlaties izlaist globālās navigācijas joslu un pāriet tieši uz lapas satura sadaļu, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss ir novietots virs saites Pāriešana uz saturu.
 2. 1.2. Pāriešana uz pieejamības palīdzību. Šī pāriešanas saite būs otrā saite, ko ieraudzīsit visās mūsu vietnes lapās, kad pārlūkosit, izmantojot taustiņu Tab. Ja vēlaties izlaist visu lapu un pāriet tieši uz pieejamības palīdzības saiti kājenes izvēlnē, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss ir novietots virs saites Pāriešana uz pieejamības palīdzību.