Samfunnsaktør

Sysselsetting og samfunn

Samsung gir ansatte og lokale
innbyggere midler for å oppnå sine
mål og forbedre samfunnet deres.

Tilby meningsfulle ansettelsesmuligheter for flere mennesker

Som en arbeidsgiver som gir like muligheter, hjelper Samsung flere mennesker til å oppfylle sine drømmer med meningsfulle ansettelsesmuligheter.

Investere i lokale samfunn

Med sin innenlandske og internasjonale rekkevidde, er forplikter Samsung seg til å være et respektert selskap og bidra til utviklingen av samfunnene de opererer i.

Strebe mot felles vekststrategier

Samsung er alltid åpen for å samarbeide med alle når det gjelder gjensidig positiv innovasjon.

Hope For Children Samsung CSR