Garantiinformasjon

Produkt
Mobil
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Smartphone
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Galaxy Note
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Nettbrett
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Mobiltilbehør
Generell informasjon
Medfølgende produktet
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Mobiltilbehør
Generell informasjon
Kjøpt separat
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Mobiltilbehør
Generell informasjon
Batteri
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Oppdater programvaren til nyeste versjon her

3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler.

Carry in service - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted.

Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.
Produkt
Videokamera
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Galaxy Camera
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
SMART Camera
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Systemkameraer
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Kompaktkameraer
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Kameratilbehør
Generell informasjon
Medfølgende produktet
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
Det samme som produktet
Produkt
Kameratilbehør
Generell informasjon
Kjøpt separat
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Kameratilbehør
Generell informasjon
Batteri
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
6 måneder
Produkt
Kameratilbehør
Generell informasjon
NX-objektiver
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Oppdater programvaren til siste versjon her for Android og her for andre kameraer

3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler.

Carry in service - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted.

Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.
Produkt
TV - LED, LCD & Plasma
Generell informasjon
Skjermstørrelse 39" tommer eller mindre
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
TV - LED, LCD & Plasma
Generell informasjon
Skjermstørrelse 40" tommer eller større
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
TV - LED, LCD & Plasma
Generell informasjon
Curved 8-serie
UE78HU8505QXXE, UE65HU8505QXXE, UE55HU8505QXXE, UE65HU8205TXXE, UE55HU8205TXXE, UE65H8005SQXXE, UE55H8005SQXXE, UE48H8005SQXXE
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
60 måneder
Produkt
Hjemmekino
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Digital TV-mottaker
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
DVD/VCR
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Blu-ray
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Høyttalerdokker
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Galaxy Player
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Stereo
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Oppdater programvaren til den nyeste versjonen her alternativt se OSS under

3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler.

Carry in service - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted.

Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.

On-site / In home - Det defekte produktet vil bli reparert av en tekniker hjemme hos deg eller der produktet er installert. Vær oppmerksom på at On-site service ikke er tilgjengelig overalt i Norden. Dersom On-site service ikke er tilgjengelig, kommer verkstedet til å bruke Pick-up service****. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***.

Kontakt Samsung Support
Produkt
Bærbare PC-er
Generell informasjon
Medfølgende batteri 12 måneder

Batteri Kjøpt separat 6 måneder
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
PC-er med berøringsskjerm
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Monitorer
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Ekstern DVD (ODD)
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Minnekort (SD og mSD)
Generell informasjon
*Se den spesifikke garantitiden for din modell her
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
60 eller 120 måneder avhengig av modell*
Produkt
SSD
Generell informasjon
*Se den spesifikke garantitiden for din modell her
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
36 eller 60 månader beroende på modell*
Produkt
Multifunksjonsskrivere (MFP)
Generell informasjon
SL-M2070/SEE, SL-M2070W/SEE, SL-M2070FW/SEE, CLX-3305/SEE, SL-C460W/SEE, CLX-3305FN/SEE, SL-C460FW/SEE
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Multifunksjonsskrivere (MFP)
Generell informasjon
SL-M3375FD/SEE, SL-M3870FD/SEE, SL-M4075FR/SEE, SL-M4075FX/SEE, CLX-4195N/SEE, CLX-4195FN/SEE, CLX-4195FW/SEE, SL-C1860FW/SEE, CLX-6260ND/SEE, CLX-6260FD/SEE, CLX-6260FR/SEE, CLX-6260FW/SEE, SL-C2670FW/SEE
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Multifunksjonsskrivere (MFP)
Generell informasjon
SL-M2675FN/SEE, SL-M2875ND/SEE, SL-M2875FD/SEE, SL-M2875FW/SEE, SL-M2885FW/SEE
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
36 måneder
Produkt
Mono- og fargeskrivere
Generell informasjon
SL-M2022/SEE, SL-M2022W/SEE, CLP-365/SEE, SL-C410W/SEE
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Mono- og fargeskrivere
Generell informasjon
SL-M3325ND/SEE, SL-M3825ND/SEE, SL-M3820ND/SEE, SL-M3825DW/SEE, SL-M4025ND/SEE, SL-M4025NX/SEE, ML-4510ND/SEE, ML-5010ND/SEE, ML-5015ND/SEE, CLP-415N/SEE, CLP-415NW/SEE, SL-C1810W/SEE, CLP-680ND/SEE, CLP-680DW/SEE, CLP-775ND/ELS, ML-5515ND/SEE, ML-6515ND/SEE
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
12 måneder
Produkt
Mono- og fargeskrivere
Generell informasjon
SL-M2625/SEE, SL-M2825ND/SEE, SL-M2825DW/SEE, SL-M2835DW/SEE
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
36 måneder
Produkt
Forbruk och tilbehør till skrivere
Generell informasjon
Toner og trommel
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
6 måneder
Produkt
Forbruk och tilbehør till skrivere
Generell informasjon
Tilbehør
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
12 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Oppdater programvaren til den nyeste versjonen her alternativt se OSS under

3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler.

Carry in service - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted.

Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.

On-site / In home - Det defekte produktet vil bli reparert av en tekniker hjemme hos deg eller der produktet er installert. Vær oppmerksom på at On-site service ikke er tilgjengelig overalt i Norden. Dersom On-site service ikke er tilgjengelig, kommer verkstedet til å bruke Pick-up service****. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***.

Kontakt Samsung Support .
Produkt
Kjøleskap og frysere
Generell informasjon
Inverterkompressorer har en garanti på 10 år. 
Garantien dekker bare nevnt komponent og dekker ikke andre kostnader som arbeidskostnad
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Ovner
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Mikrobølgeovner
Generell informasjon
Frittstående mikrobølgeovner
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Mikrobølgeovner
Generell informasjon
Innbyggingsmikrobølgeovn
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Platetoppar
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Oppvaskmaskiner
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Kjøkkenvifter
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Vask og tørk
Generell informasjon
Digitale invertermotorer og quiet drive-motorer har en garantitid på 10 år. 
Garantien dekker bare de 2 nevnte komponentene og dekker ikke andre kostnader som arbeidskostnad
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Støvsugere
Generell informasjon
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
24 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Hvis du får en feilkode, kontroller i brukerveiledningen om det er noe du kan eller bør løse på egen hånd. Brukerveiledningen finner du her

Les også svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk støtte, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler.

Carry in service - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted. 

Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.

On-site / In home - Det defekte produktet vil bli reparert av en tekniker hjemme hos deg eller der produktet er installert. Vær oppmerksom på at On-site service ikke er tilgjengelig overalt i Norden. Dersom On-site service ikke er tilgjengelig, kommer verkstedet til å bruke Pick-up service****. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***.

Kontakt Samsung Support .
Produkt
Luftvarmepumpe
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
60 måneder
Produkt
FJM
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
CAC
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
Mini DVM
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
DVM
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
ERV
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Produkt
EHS
Generell informasjon
Servicetype
On-site / In-home
Garantiperiode
24 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Oppdater programvaren til den nyeste versjonen her alternativt se OSS under

3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler. 

On-site / In home - Det defekte produktet vil bli reparert av en tekniker hjemme hos deg eller der produktet er installert. Vær oppmerksom på at On-site service ikke er tilgjengelig overalt i Norden. Dersom On-site service ikke er tilgjengelig, kommer verkstedet til å bruke Pick-up service****. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. 

Kontakt Samsung Support.
Produkt
Forbruk
Generell informasjon
Forbruksartikler, skrivere, f.eks. Toner og Skanneenhet
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
6 måneder
Produkt
Forbruk
Generell informasjon
Batteri til bærbare PC-er
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
Medfølgende batteri 12 måneder 

Batteri Kjøpt separat 6 måneder
Produkt
Forbruk
Generell informasjon
Andre batterier
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
6 måneder
Produkt
Tilbehør
Generell informasjon
Medfølgende tilbehør
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
Samme som produkt
Produkt
Tilbehør
Generell informasjon
Tilbehør kjøpt separat
Servicetype
Carry in
Garantiperiode
12 måneder
Før du påberoper garanti
1. Start om produktet ditt

2. Oppdater programvaren til siste versjon her for Android og her for andre produkter

3. Hvis problemet vedvarer, foreta en fabrikktilbakestilling

Les også produktets bruksanvisning og svar på de mest vanlige spørsmålene nedenfor (OSS). Hvis du trenger teknisk support, kontakt Samsung Support.
Slik kan du påberope deg et garantikrav
For at vi skal kunne behandle din henvendelse raskest mulig, ber vi deg alltid ha kjøpsbevis, produktets modell og serienummeret klart når du kontakter et servicesenter, Samsung Support eller din forhandler. 

Carry in service - - Du som forbruker tar med produktet til din forhandler eller et serviceverksted for reparasjon. Produktet vil bli kontrollert for å sikre at feilen/skaden dekkes av garantien. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***. Etter reparasjon hentes produktet hos din forhandler eller serviceverksted.

Kontakt din forhandler eller et autorisert serviceverksted.

Generell informasjon om forbrukergarantien

Denne garantiinformasjonen gjelder for Samsungprodukter som er levert av Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) direkte eller via en eller flere forhandlere (Produkter) til forbruker

Garantiperiode, omfang etc.*
Garantiens lengde, omfang og begrensninger er angitt på produsentens produsentgarantikort som vanligvis følger med produktet. F.eks. omfatter Samsung Electronics Co, Ltds (Samsung) produsentgaranti såkalte opprinnelige feil. Ved en bekreftet garantiskade vil Samsung Nordic reparere, omlevere eller gi prisavslag for det defekte produktet. Samsung Nordic bestemmer hvilke av disse tiltakene som skal utføres

For nærmere informasjon om relevant garanti, se produsentgarantikortet. Vær oppmerksom på at garantien normalt sett ikke omfatter bl.a. følgende:

 • Tap-, fuktskader eller annen ytre påvirkning**
 • Skader som skyldes feil bruk av produktet, f.eks. i strid med Samsungs instruksjoner
 • Reparasjon av produkt som er installert feil
 • Reparasjon av produkt som mangler serienummer eller
 • Forbruksmateriell som batterier, lyspærer, blekkpatroner osv., dersom dette ikke er spesifisert i de respektive produktgrupper nedenfor eller i medfølgende produsentgarantibevis

** For spesielle produkter som Samsung Nordic fra tid til annen markedsfører med bestemte egenskaper, f.eks. at de tåler fukt og andre ytre påvirkninger, gjelder ikke begrensningene i garantien som direkte strider mot Samsung Nordics markedsføring eller andre forpliktelser som Samsung Nordic beskriver i produktveiledninger eller spesifikasjoner. Garantien gjelder imidlertid fortsatt ikke for skader som er forårsaket av feil bruk av et produkt, f.eks. i strid med Samsungs instruksjoner for reparasjon av et produkt som ble installert feil, for reparasjon av et produkt som mangler serienummer, eller for annen rimelig begrensning av garantien som fremgår av produktets gjeldende garantivilkår.

Påberope garanti
For å kreve garanti må du:

 • Påberope garanti innen produktets garantiperiode som starter ved første gangs kjøp av produktet. Garantiperioder for hvert produkt finner du nedenfor
 • Vise at produktets skade omfattes av vilkårene i garantien, se medfølgende produsentens garantibevis (eksemplet ovenfor)
 • Oppgi produktets modell- og serienummer
 • Gi dine og forhandlerens kontaktopplysninger
 • (Hvis produktet sendes til service) Fjern PIN-kode og passordbeskyttelse fra produktet
 • I noen tilfeller bekrefte innkjøpsdato med original kjøpskvittering (eller annet kjøpsbevis)

Hva slags servicetype som tilbys samt hvor du skal henvende deg for å påberope garanti er spesifisert under hvert produkt nedenfor

Forbrukerkjøpsloven
Forbrukerkjøpsloven regulerer forholdet mellom deg som forbruker og forhandleren. Samsung Nordic sine garantier påvirker ikke og gjelder i tillegg til dine (forbrukerens) rettigheter i henhold til lovverket, f.eks., reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Besøk gjerne Forbrukerrådets hjemmeside (www.forbrukerradet.no) for å se hvilke rettigheter og forpliktelser du som forbruker har i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

Garantivilkår for produkter som ikke har sin opprinnelse fra Samsung Nordic
Samsung Nordic utfører service og yter support på Samsung-produkter som er kjøpt av forbrukere i andre land, forutsatt at Produktet er omfattet av en gyldig garanti (normalt i henhold til garantikort utstedt av produsenten). I de fleste tilfeller er disse garantiene begrenset til produkter som er kjøpt innen EU/EØS eller i Sveits, men det finnes også eksempler på internasjonale garantier som gjelder kjøp i andre land. For Samsung-produkter som er kjøpt utenfor EU/EØS/Sveits og som mangler internasjonal garanti, ber vi deg kontakte forhandleren eller importøren for å få informasjon om hvilke rettigheter du har.

* Dette er bare informasjon til forbrukeren og skal ikke tolkes som en egen garantiavtale.

** Se nederst under overskriften "Garantiperiode, omfatning, etc."

*** Dersom feilen/skaden ikke dekkes av garantien, kan du bli belastet kostnaden for inspeksjon og få et tilbud på reparasjon.

**** Pick-up Service – Ditt defekte produkt vil bli hentet der det er installert, ellers sendes en forhåndsbetalt fraktseddel til deg som du kan bruke til å sende inn produktet til reparasjon. Det er avsenders ansvar å pakke produktet på en korrekt og sikker måte. Reparasjonen er gratis dersom skaden er omfattet av garantien***.

Med forbehold om trykkfeil.