Globalt konsernborgerskap

Global borgerskapsstrategi

Bærekraftig vekst

 • - Øke total investering i Konsernborgerskaps-programmer
 • - Engasjere lokale regjeringer og NGOer
 • - Global fokus på store Konsernborgerskaps-programmer
 • Tilby ny lærdom
  Muligheter for bedre utdanning

  Smart School

  Mål for 2013~2017

  Skoler

  2,000

  Innen rekkevidde i 2013

  Land
  72
  Menneske
  212,000 +
  Skoler
  383
  Hvem

  6-16 år, vanskeligstilte

  Hva

  Forbedre læring og undervisning gjennom teknologi

  Hvor

  Jobbe i urbane fattige eller underbetjente landdistrikter som har mangel på digital utdanningsinfrastruktur

  • - Tilby skole-infrastruktur, innhold, eller Smart School-løsning
  • - Bygge eller renovere en skole som kan få smart skole-infrastruktur
  • - Koding eller Silver IT School for land med høye inntekter

  Løsning for morgendagen

  Innen rekkevidde i 2013

  Land

  6
  USA, Kina, Hong Kong, Australia, Ukraina, Taiwan

  Menneske

  29,000 +
  Hvem

  Videregående- til universitetsstudenter og lærere, lokale samfunn

  Hva

  Åpen idékonkurranse (forsøk og video) for å løse sosiale problemer med STEM

  Hvor

  Landsomfattende og globale konkurranser

  • - Oppmuntre studenter til å interessere seg for sosiale spørsmål
  • - Velge emne etter hva landet trenger
 • Bedre fremtid med fagopplæring og
  omfattende infrastruktur

  Teknisk institutt

  Mål for 2013~2017

  Institutt

  100

  Innen rekkevidde i 2013

  Land
  26
  Menneske
  7,400 +
  Institutt
  32
  Hvem

  16-25 år gammel, ikke ansatt enda

  Hva

  Undervise i ICT-fagkunnskap for å øke sysselsetting

  Hvor

  Fokus på arbeidsledighet, teknisk universitet

  • - Sørge for IT og SW-opplæring til land med høye inntekter
  • - Øke muligheten for ansettelse ved utdanning av teknisk arbeidskraft
  • - Tilby god kvalitet på fagopplæring
  • - Utvikle fagkrets med regjering eller NGO

  Nanum Village

  Mål for 2013~2017

  Institutt

  100

  Innen rekkevidde i 2013

  Land
  3
  Menneske
  5,500 +
  Hvem

  Underutviklet samfunn

  Hva

  Møte basisbehovene ved å sørge for infrastruktur

  Hvor

  Underutviklet region med dårlig infrastruktur

  • - Velge en søster-landsby i nærheten av vårt datterselskap
  • - Hjelpe dem til å bekjempe fattigdom og rehabilitere seg selv
  • - Kobling til frivillig ansatt-program
 • Sunnere liv med nye løsninger for helsevesen

  Sono School

  Mål for 2013~2017

  Institutt

  100

  Innen rekkevidde i 2013

  Land
  4
  Menneske
  1,900 +
  Hvem

  Leger i vanskeligstilte regioner

  Hva

  Sørge for diagnoseutstyr til ultralyd og tilrettelegge for ultralydskanning

  Hvor

  Region med dårlig medisinsk infrastruktur

  • - Tilby medisinsk personell kurs i ultralydopplæring
  • - Begrense vår rolle med å sørge for medisinsk utstyr ved å lære opp lokale partnere i bruk og utdanning

  Mobilt helsesenter

  Mål for 2013~2017

  Institutt

  100

  Innen rekkevidde i 2013

  Land
  1
  Menneske
  11,000 +
  Hvem

  Underutviklet samfunn

  Hva

  Sørge for mobile medisinske tjenester for å forbedre mot dødelighet i forbindelse med barnefødsel

  Hvor

  Region med dårlig medisinsk infrastruktur

  • - Sørge for grunnleggende medisinsk hjelp for underbetjente områder
  • - Tett kobling til regjering og lokale sykehus
  • - Solcellepanel trengs i regioner slik som Afrika