Hopp til innhold

Hopp til tilgjengelig hjelp


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Oppgradering av programvare

Hovedbildet viser en programvareoppgradering gjennom "Firmware Over The Air" eller FOTA, som er tilgjengelig på 3G- og 4G-datanettverk og WiFi-nettverk.

FOTA
(Firmware Over The Air)

Du kan oppdatere telefonens programvare trådløst
uten tilkobling til PC Både datanett (3G/4G) og
Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig (Ved bruk av
datanettverk kan nedlasting medføre ekstra kostnader)

Bruk

Programmer > Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering > Søk etter oppdateringer

Tips

Før du oppgraderer telefonen via FOTA, kontroller om kravene er oppfylt

  • - Stabil nettverksstatus (3G / 4G eller Wi-Fi)
  • - Tilstrekkelig batterikapasitet (mer enn 50 %)
  • - Tilstrekkelig minnekapasitet (Minst 100 MB USB-lagring)
  • - Ikke fjern batteriet under oppgradering
  • - Mobiltelefon som ikke er rootet