Wizja 2020

Inspirować świat,
tworzyć przyszłość

Od chwili założenia firmy w koreańskim Suwon w 1969 roku Samsung Electronics urosła do rangi lidera w zakresie rozwiązań informatycznych i obecnie posiada ponad 200 oddziałów na całym świecie. 
Oferta firmy obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak telewizory, monitory, lodówki i pralki, a także wiodące produkty z branży telekomunikacyjnej, takie jak smartfony i tablety. Firma Samsung pozostaje również zaufanym dostawcą kluczowych komponentów elektronicznych, takich jak pamięć DRAM i inne półprzewodniki.
Priorytetem firmy Samsung jest tworzenie i dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które poprawiają komfort i ułatwiają życie klientom z całego świata. Firma Samsung pragnie przynosić pozytywne zmiany w społeczności globalnej poprzez ciągłe poszukiwanie przełomowych innowacji i tworzenie wartości.

Wizja 2020

Motto, które definiuje wizję przyszłości Samsung Electronics, brzmi: "Inspirować świat, tworzyć przyszłość".

Ta wizja stanowi istotę naszego dążenia do opracowywania innowacji technologicznych i produktowych oraz nowych rozwiązań, które zachęcą społeczności z całego świata do wspólnego tworzenia lepszego świata, pełnego bogatszych doznań w świecie cyfrowym. Nie tylko uznajemy naszą odpowiedzialność, wynikającą z pozycji kreatywnego lidera w społeczności globalnej, ale również czynimy wysiłki i wykorzystujemy swoje zasoby w celu zaoferowania nowych wartości dla całej branży oraz dla naszych klientów w ramach postępowania zgodnie z wartościami współdzielonymi z naszymi pracownikami i partnerami. W Samsung Electronics pragniemy tworzyć ekscytującą i pełną perspektyw przyszłość dla wszystkich.

W ramach naszej wizji opracowaliśmy zestaw szczegółowych celów, tak aby stworzyć wytyczne zrozumiałe dla wszystkich oraz zapewnić mierzalność celu nadrzędnego. Wyznaczyliśmy sobie cel osiągnięcia rocznych przychodów ze sprzedaży na poziomie 400 miliardów dolarów w 2020 roku, co pozwoliłoby nam znaleźć się w gronie 5 najlepszych firm na świecie. Trzy strategiczne elementy, będące narzędziami w realizacji tego celu, które stanowią obecnie elementy naszej kultury, działań biznesowych i zarządzania, to: kreatywność, współpraca i wspaniali ludzie.

Jesteśmy dumni, mogąc oferować najlepsze na świecie produkty poprzez doskonałość operacyjną i innowacje. Wchodząc w nowe segmenty rynku, w tym w branżę medyczną i biotechnologiczną, z radością stawiamy czoła nowym wyzwaniom i wykorzystujemy nowe możliwości. Firma Samsung Electronics będzie nadal wykorzystywać swoje dotychczasowe osiągnięcia, jednocześnie korzystając z nowego doświadczenia i wiedzy, które pozwolą zwiększać jej konkurencyjność i dalej zapisywać karty historii innowacji.

WIZJAInspirować świat, tworzyć przyszłość

MISJA

Inspirować świat poprzez innowacyjne technologie, produkty i projekty, które wzbogacają życie ludzi i przyczyniają się do budowania społecznie odpowiedzialnej, harmonijnej przyszłości.

CEL

 1. Cele ilościowe

  Sprzedaż na poziomie 400 mld USD, nr 1 na świecie w branży IT i miejsce wśród 5 najlepszych firm o zasięgu globalnym

 2. Cele jakościowe

  Innowacyjna firma; Szanowana firma; Miejsce w gronie 10 najlepszych pracodawców świata; Kreatywny lider otwierający nowe rynki; Globalne przedsiębiorstwo, które przyciąga najbardziej utalentowanych ludzi z całego świata

Kierunek Strategiczny

 • Kreatywność
 • Partnerstwo
 • Wspaniali ludzie

Obszary Biznesowe

 • Informacja i rozrywka
  • Info
  • Telekomunikacja
  • Audio-wideo, w tym również telewizja
 • Aspekty prozdrowotne
  • Służba zdrowia i,
   biotechnologia
  • Ochrona środowiska i
   biotechnologia
  • Komfort