Handel i usługi

- Handel
- Ośrodki (Everland, Caribbean Bay)
- Architektura krajobrazu
- Moda
- Hotelarstwo i branża turystyczna
- Komunikacja marketingowa i reklamowa
- Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
- Usługi medyczne
- Usługi hotelowe
- Badania w zakresie zagadnień i trendów
- Produkty biopodobne i produkcja kontraktowa produktów biologicznych
- Usługi z branży żywieniowej