Zatrudnienie i działania na rzecz społeczeństwa

Zatrudnienie i działania na
rzecz społeczeństwa

Firma Samsung zapewnia swoim pracownikom i członkom lokalnych społeczności środki umożliwiające im realizację własnych celów i poprawę jakości życia.

Realne możliwości zatrudnienia
dla większej liczby osób

Firma Samsung jest pracodawcą równych szans, pomagając większej liczbie osób w realizacji ich marzeń poprzez zapewnienie im realnych możliwości zatrudnienia.

Inwestycje w społeczności lokalne

Dzięki krajowemu i międzynarodowemu zasięgowi działania firma Samsung dąży do uzyskania statusu szanowanego przedsiębiorstwa przyczyniającego się do rozwoju społeczności, w ramach których prowadzi działalność.

Realizacja strategii wspólnego wzrostu

Firma Samsung jest zawsze otwarta na współpracę, która może zaowocować opracowaniem obopólnie korzystnych innowacji.

Hope For Children Samsung CSR