/

BP420E

BP420E

BP420E 0 5 0 reviews

Odpowiedzialny recykling baterii

 • Europejska dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu baterii na środowisko naturalne oraz zachęcenie do odzyskiwania materiałów, jakie zawierają. W Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące recyklingu baterii i akumulatorów (baterii, które można wielokrotnie ładować) zostały wprowadzone w 2009 roku. Przepisy te mają na celu zwiększenie odsetka zużytych baterii gromadzonych i poddawanych recyklingowi z 3% w 2007 roku do 25% do 2012 roku i przynajmniej 45% w 2016 roku.

 • Symbol baterii na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami mieszanymi z gospodarstwa domowego. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki, tak aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie i recykling baterii po ich zużyciu pomaga chronić zasoby naturalne i upewnić się, że baterie są przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Pełna lista ośrodków prowadzących zbiórkę zużytych baterii jest dostępna pod adresem: www.recycle-more.co.uk

 • Wszystkie produkty marki Samsung podlegające dyrektywie w sprawie baterii spełniają brytyjskie wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami krajowymi firma SAMSUNG Electronics (UK) Ltd jest członkiem zatwierdzonego programu zgodności dla producentów baterii. W ramach tego programu baterie są odbierane, przetwarzane i utylizowane w imieniu firmy Samsung.

BP420E

Funkcje

 • Wytrzymała - o długim czasie działania
 • Zapewnia długie działanie kamery
 • Bateria litowo - jonowa
 • Niewielki rozmiar - schowasz gdzie tylko chcesz

Specyfikacja

Model codeIA-BP420E
AccessoryTypeLitowo-jonowa
Current4 200 mAh
Voltage3,7 V
Capacity15,5 Wh maks.
Size33 x 45 x 34 [mm]
Weight94 g
Life TimeOk. 500-krotnie
Compatible ModelsF40 / 43 / 44
H200 / 203 / 204 / 205
F40 / 43 / 44

OPINIE

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING