Podstawowe informacje:

- wydrukowana i podpisana gwarancja on-line zastępuje dokument gwarancji dołączanej do produktu
- wydrukowana i podpisana gwarancja on-line jest bezwzglę|dnie wymagana przy egzekwowaniu praw gwarancyjnych
- gwarancja jest ważna tylko w formie drukowanej, prawidłowo wypełniona i podpisana
- dokument może być drukowany bezpośrednio przez Klienta lub sprzedawcę
- po rejestracji Klient otrzyma na wskazany adres email potwierdzenie i link do dokumentu gwarancji
- Klient po rejestracji produktu otrzymuje konto, z loginem w formie wskazanego adresu email. Konto umożliwia podejrzenie i wydrukowanie wszystkich zarejestrowanych dotychczas gwarancji.