Snimite život
iz svih uglova

Zabeležite više dragocenih trenutaka iz svog života, uključujući i sebe, pomoću displeja koji se okreće i funkcija prednjeg LCD ekrana

R01 R0101 rs 04110000