/

WIS09ABGN

WIS09ABGN

WIS09ABGN

Odgovorno recikliranje baterija

  • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

  • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

  • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

WIS09ABGN

Funkcije

  • Visoki standardi. Visoke performanse.
  • Ultra povezanost = ultra pogodnost.

Visoki standardi. Visoke performanse.

Projektovan za jednostavnu i praktičnu upotrebu, Samsungov bežični LAN adapter jedinstvenog džepnog dizajna je kompaktan i lagan. On je takođe kompatibilan sa standardom za bežični Internet, IEEE 802.11 a / b / g, kao i sa standardom za bežične signale velikog dometa, 802.11n, nacrt 2.0. Zato uvek dobijate maksimalne performanse.

Ultra povezanost = ultra pogodnost.

Otvorite svet zabave i udobnosti. Povezujući vas bez napora sa omiljenim sadržajima na mreži putem ekskluzivne Internet@TV tehnologije, Samsungovo bežično povezivanje vam omogućava da uživate u svemu što nudi Internet. On ne obezbeđuje samo jednostavno povezivanje sa kompatibilnim multimedijalnim uređajima, kao što su senzorski daljinski upravljač, računari, foto-aparati i kamere, Blue-ray plejeri i mobilni telefoni, već podržava i Samsungovu inovativnu funkciju All Share.

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING