Poročilo o trajnostnosti

Povezanost upravljanja družbe s trajnostnega razvoja postaja vse pomembnejše vprašanje v poslovnem svetu, v katerem so pričakovanja glede družbene in okoljske odgovornosti vsak dan večja.

Na to smo se odzvali z izboljšanjem postopka zbiranja zamisli deležnikov in z vzpostavitvijo vizije in strategije trajnostnega razvoja za celotno skupino.

Gospodarsko, okoljsko in družbeno odgovornost smo postavili za ključne vidike našega trajnostnega upravljanja. Predani smo temu nenehnemu procesu prepoznavanja naših različnih deležnikov, gradnji pozitivnih odnosov z njimi in konec koncev tudi povečanju naše vrednosti tako za družbo in za deležnike.

Naši glavni pristopi k trajnosti

Prenos poročila o trajnostnosti

*Besedilo je v angleškem jeziku

Poročilo o trajnostnosti 2015

Poročilo o trajnostnosti 2014

Poročilo o trajnostnosti 2013

Poročilo o trajnostnosti 2012

Poročilo o trajnostnosti 2011

Poročilo o trajnostnosti 2010

Poročilo o trajnostnosti 2009

Poročilo o trajnostnosti 2008

Poročilo o okoljskem in družbenem prispevku 2007

Poročilo o okoljskem in družbenem prispevku 2006

Poročilo o ekološkem upravljanju 2005

Poročilo o ekološkem upravljanju 2004

Poročilo EHS 2001

Poročilo EHS 2000