Družbena odgovornost družbe

Zdravje in medicina

Družba Samsung želi potrebo po prevzemanju odgovornosti v dobro globalne skupnosti vključiti v vse vidike svojega poslovanja.

Za daljše in bolj zdravo življenje

Ljudje živijo vse dlje, družba Samsung pa s tehnologijo ustvarja posamezniku prilagojene in učinkovite rešitve za zdravstveno varstvo, da bi letom poleg števila dodali tudi kakovost.

Izpolnjevanje edinstvenih potreb

Družba Samsung razvija inovativne rešitve z izdelki, da bi izpolnila edinstvene potrebe in izboljšala življenja tistim z drugačnimi zmožnostmi.

Doseganje prikrajšanih skupnosti

Družba Samsung zagotavlja dostop do zdravstvenega varstva oddaljenim in prikrajšanim skupnostim, tako da jim zagotovi ključno medicinsko tehnologijo.