Zavzemamo se za

Preseganje okoljskih omejitev in
snovanje boljše prihodnosti

Za več informacij o regionalnih programih družbe Samsung izberite med naslednjimi kategorijami.

Zaposlovanje
in
skupnost

Družba Samsung zaposlenim in lokalnim prebivalcem daje sredstva za doseganje njihovih ciljev in izboljševanje njihove skupnosti.

Zaposlovanje in skupnost
Okolje

Družba Samsung ohranja prakso okoljske odgovornosti v vsem svojem poslovanju v dobro globalne skupnosti.

Okolje
Zdravje in
medicina

Družba Samsung se želi potrebe po povečanju pričakovane življenjske dobe lotiti s konvergenco tehnologije IT.