Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sağlık ve Tıp

Samsung, BT yaklaşımıyla Sağlıklı Yaşam Beklentisini arttırma ihtiyacını hedef almak istemektedir.

Daha Uzun, Daha Sağlıklı Yaşama Öncülük Etme

İnsanlar daha uzun süre yaşıyorlar ve Samsung kişiselleştirilmiş ve etkin sağlık hizmeti çözümleri oluşturmak için teknolojiyi kullanıyor, bu yüzden daha uzun yaşamlar, sadece miktar değil, kaliteli yaşam anlamına da geliyor.

Benzersiz İhtiyaçları Karşılama

Samsung, benzersiz ihtiyaçları karşılamak ve farklı özellikleri olan yaşamları geliştirmek için yenilikçi ürün çözümleri geliştirmektedir.

Yetersiz Hizmet Alan Topluluklara Ulaşma

Samsung, kritik öneme sahip tıbbi teknolojiyi sağlayarak uzaktaki ve yetersiz hizmet alan toplulukların sağlık hizmetine erişimini sağlamaktadır.

quyang