Thông Tin Samsung

Tầm Nhìn

Niềm Tin Của Chúng Tôi

Khám phá những nguyên tắc đằng sau tầm nhìn về tương lai của chúng tôi

Hình ảnh đại diện cho tầm nhìn của Samsung Electronics
Lĩnh Vực Kinh Doanh

Hoạt Động Của Chúng Tôi

Dẫn đầu trong đổi mới công nghệ

Bền Vững

Cách Chúng Tôi Thực Hiện

Phương thức đảm bảo các giá trị bền vững và hỗ trợ cộng đồng ở cấp địa phương.

Nghề Nghiệp

Bạn Muốn Tham Gia Với Chúng Tôi

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Samsung Electronics

Hình ảnh đại diện nghề nghiệp cho Samsung Electronics