Hơi Mát Tỏa Khắp

Tất cả máy điều hòa

Máy Điều Hoà Samsung

Nhanh Hơn và Xa Hơn

Dạng Đứng

Máy Điều Hoà Dạng đứng Samsung

Hơi Lạnh Tỏa Khắp

Dạng Treo Tường

Máy Điều Hoà Treo Tường Samsung
Kết quả lọc
sắp xếp theo: Mới nhất

Các bộ lọc đang áp dụng

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính