Điện tử

 • CNTT & Truyền thông Di động (Truyền thông Di động, Mạng)
  - Điện tử Tiêu dùng (Màn hình Hiển thị, Thiết bị gia dụng Kỹ thuật số,
  Thiết bị Sức khỏe & Y tế)
  - Giải pháp Thiết bị (Bộ nhớ, LSI Hệ thống, LED)
  - Hệ thống Dự trữ Năng lượng
  - Pin Li-ion
  - Bộ phận Điện tử Quan trọng
  - Dịch vụ Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông
  - Màn hình (LCD, OLED)
  - Vật liệu Điện tử
  - Chất nền Kính OLED