Hướng Dẫn Định Hướng Chung

Sử dụng Thanh Định Hướng Chung trên Trang Web của chúng tôi

1. Cách tìm các trình đơn phụ trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. Để tìm các trình đơn phụ của một hạng mục trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được hạng mục đó. Các trình đơn phụ sẽ tự động xuất hiện một khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên hạng mục đó.
  Ví dụ như, để tìm các trình đơn phụ của “Mua Sản Phẩm”, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến hạng mục đó. Bạn sẽ thấy nhiều trình đơn phụ chẳng hạn như "Điện Thoại, Máy Tính Bảng & Thiết Bị", "TV, Âm Thanh & Video", v.v.
 2. 1.2. Để duyệt qua các hạng mục con của một nhóm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, nhấn phím Tab khi hạng mục chính rơi vào trọng tâm.

  Ví dụ, đến các hạng mục con của "Điện Thoại, Máy Tính Bảng & Thiết Bị", nhấn phím Tab khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên hạng mục đó.
 3. 1.3 Để đến nhóm tiếp theo trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các hạng mục con trong nhóm hiện tại. Yếu tố tiếp theo rơi vào trọng tâm sẽ là nhóm tiếp theo.

  Ví dụ, để đến nhóm tiếp theo sau nhóm "Điện Thoại, Máy Tính Bảng & Thiết Bị", nhấn phím Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các hạng mục con trong nhóm hiện tại. Khi bạn nhấn phím Tab từ hạng mục con cuối cùng trong nhóm, bàn phím của bạn sẽ tập trung vào nhóm tiếp theo ("TV, Âm Thanh & Video").
 4. 1.4. Để trở lại hạng mục trước đó trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, giữ phím Shift và nhấn phím Tab một lần. Thao tác này sẽ đưa trọng tâm bàn phím của bạn đến hạng mục trước đó. Bạn có thể nhấn Shift+Tab nhiều lần để lùi nếu cần.

  Ví dụ như, để lùi lại logo Samsung khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên "Mua Sản Phẩm", hãy nhấn Shift + Tab một lần.

2. Cách sử dụng tính năng tìm kiếm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi

search area on global navigation bar

 1. 2.1. Để tập trung tìm kiếm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các tùy chọn trình đơn khả dụng và bàn phím tập trung vào biểu tượng "Tìm kiếm".
 2. 2.2. Để nhập một từ vào trường tìm kiếm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab một lần khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên biểu tượng Tìm kiếm. Thao tác này sẽ chuyển trọng tâm từ biểu tượng Tìm kiếm sang trường nhập Tìm kiếm. Tại thời điểm này, bạn có thể nhập từ khóa bạn muốn tìm.
 3. 2.3. Để xóa một từ tìm kiếm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab sau khi bạn đã nhập từ khóa vào trường nhập Tìm kiếm. Thao tác này sẽ chuyển trọng tâm bàn phím của bạn sang nút "Đóng". Nhấn phím Enter tại thời điểm này để xóa trường nhập.
  Để duyệt qua các đề nghị tìm kiếm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab sau hi bạn nhập từ khóa vào trường nhập tìm kiếm - cho đến khi bàn phím của bạn tập trung vào đề nghị đầu tiên trong danh sách. Tại thời điểm này, bạn có thể đến các đề nghị tiếp theo bằng cách nhấn phím Tab một lần nữa.
 4. 2.4 TĐể tìm kiếm một từ đã tìm trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Enter khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên từ đề nghị tìm kiếm. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Kết Quả Tìm Kiếm với các sản phẩm và nội dung khớp với từ khóa được đề nghị.
 5. 2.5. Để tìm kiếm một từ khóa chính xác bạn đã nhập trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Enter sau khi bạn đã nhập xong từ khóa vào trường nhập Tìm kiếm. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Kết Quả Tìm Kiếm với các sản phẩm và nội dung khớp với từ khóa đã nhập.

3. Cách truy cập và sử dụng Giỏ Hàng của bạn trên Thanh Định Hướng Chung

shopping cart area on our global navigation bar

 1. 3.1. Để xem các mặt hàng trong Giỏ Hàng của bạn trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab để di chuyển qua các hạng mục trình đơn cho đến khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên Giỏ Hàng. Tại thời điểm này, nhấn phím Enter để mở rộng nội dung Giỏ Hàng và xem các sản phẩm trong giỏ.

  Lưu ý rằng liên kết Giỏ Hàng sẽ chỉ khả dụng trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ.
 2. 3.2. Để xóa một mặt hàng ra khỏi Giỏ Hàng của bạn trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab nhiều lần khi Giỏ Hàng được mở rộng cho đến khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên tùy chọn "Xóa khỏi giỏ". Tại thời điểm này, nhấn phím Enter để xóa mặt hàng ra khỏi giỏ của bạn.

  Lưu ý rằng liên kết Giỏ Hàng sẽ chỉ khả dụng trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ
 3. 3.3. Để tiếp tục đến phần tính tiền từ Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi, nhấn phím Tab nhiều lần khi Giỏ Hàng được mở rộng cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các sản phẩm trong giỏ. Khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên mặt hàng cuối cùng, nhấn phím Tab để di chuyển trọng tâm bàn phím của bạn đến tùy chọn "Tiến hành tính tiền".

  Lưu ý rằng liên kết Giỏ Hàng sẽ chỉ khả dụng trên Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ.

Hướng Dẫn Trình Đơn Lọc

Sử dụng Trình Đơn Lọc trên Trang Web của chúng tôi

1. Cách truy cập hoặc bỏ qua Trình Đơn Lọc của chúng tôi

filter menu area

 1. 1.1. Để truy cập Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab cho đến khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm ở "Lọc Theo". Tại thời điểm này, bạn có thể nhấn phím Tab lần nữa để nhảy đến tùy chọn trình đơn đầu tiên.
 2. 1.2. Để bỏ qua Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab nhiều lần khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm ở "Lọc Theo". Thao tác này sẽ di chuyển trọng tâm bàn phím qua các nhóm bộ lọc. Khi trọng tâm bàn phím nằm ở nhóm bộ lọc cuối cùng, hãy nhấn phím Tab một lần nữa để rời khỏi Trình Đơn Lọc của chúng tôi và tiếp tục đến thành phần tiếp theo trên trang.

2. Cách duyệt qua và chọn các tùy chọn lọc

filter options area

 1. 2.1. Để mở rộng một nhóm bộ lọc và xem các tùy chọn lọc của nó trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Enter một khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên nhóm bộ lọc đó. Thao tác này sẽ mở rộng nhóm bộ lọc và hiển thị các tùy chọn lọc của nó.
 2. 2.2. Để nhảy đến tùy chọn lọc đầu tiên của một nhóm bộ lọc trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab một khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên nhóm bộ lọc đó. Thao tác này sẽ di chuyển trọng tâm đến tùy chọn lọc đầu tiên trong nhóm đó.


 3. Để chọn một tùy chọn lọc trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Enter khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên tùy chọn lọc bạn muốn chọn. Thao tác này sẽ chọn tùy chọn lọc đó và làm mới danh sách sản phẩm khả dụng trên trang.

  Để nhảy đến nhóm bộ lọc tiếp theo trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Tab một lần khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên nhóm trước đó. Nếu nhóm bộ lọc được mở rộng, trước tiên bạn cần phải nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các tùy chọn lọc khả dụng trong nhóm đó.
 4. 2.3. Để nhảy đến tùy chọn lọc hoặc nhóm trước đó trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy giữ phím Shift và nhấn phím Tab một lần. Thao tác này sẽ đưa trọng tâm bàn phím của bạn đến hạng mục trước đó. Bạn có thể nhấn Shift+Tab nhiều lần để lùi nếu cần./li>

3.Cách xóa tất cả các bộ lọc đã chọn

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Để truy cập tùy chọn "Xóa Tất Cả" trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các bộ lọc khả dụng. Khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên bộ lọc cuối cùng, nhấn phím Tab để di chuyển trọng tâm bàn phím của bạn đến tùy chọn "Xóa Tất Cả".
 2. 3.2.Để xóa tất cả các bộ lọc đã chọn trên Trình Đơn Lọc của chúng tôi, hãy nhấn phím Enter một lần khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên tùy chọn "Xóa Tất Cả". Thao tác này sẽ xóa tất cả các tùy chọn lọc trước đó đã chọn.

Hướng Dẫn về Liên Kết Bỏ Qua

Sử Dụng Các Liên Kết Bỏ Qua trên Trang Web Của Chúng Tôi

1. Truy cập và sử dụng các liên kết bỏ qua

skip to content

 1. 1.1. Bỏ qua đến nội dung. Liên kết bỏ qua này là liên kết đầu tiên bạn gặp trên tất cả các trang của chúng tôi khi bạn nhấn phím Tab. Nếu bạn muốn bỏ qua Thanh Định Hướng Chung của chúng tôi và di chuyển trực tiếp đến phần nội dung của trang, nhấn phím Enter khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên liên kết "Bỏ qua đến nội dung".
 2. 1.2. Bỏ qua đến trợ giúp truy cập. Liên kết bỏ qua này là liên kết thứ hai bạn gặp trên tất cả các trang của chúng tôi khi bạn duyệt bằng phím Tab. Nếu bạn muốn bỏ qua toàn bộ trang và di chuyển trực tiếp đến liên kết trợ giúp truy cập trên trình đơn Cước chú, nhấn phím Enter khi trọng tâm bàn phím của bạn nằm trên liên kết "Bỏ qua đến trợ giúp truy cập".