Sản phẩm cùng dòng (21)

Nguồn tài liệu

Dạng Tủ Đứng (2)

Máy điều hòa tủ đứng 28000 BTU/h AF9000

 • 3 cánh quạt độc lập
 • 7 cách thổi khí
 • Chức năng kháng khuẩn Virus Doctor

Máy điều hòa tủ đứng 28000 BTU/h AF9000

 • 3 cánh quạt độc lập
 • 7 cách thổi khí
 • Chức năng kháng khuẩn Virus Doctor

Dạng Treo Tường (19)

Máy điều hòa treo tường tam diện 24000BTU/h AR5000

 • Làm mát nhanh hơn, xa hơn, và tỏa đều khắp phòng
 • Tiết kiệm điện hiệu quả với công nghệ Digital Inverter
 • 10 Năm bảo hành cho máy nén Digital Inverter

Máy điều hòa treo tường tam diện 18000BTU/h AR5000

 • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và tỏa đều khắp phòng
 • Tiết kiệm điện hiệu quả với công nghệ Digital Inverter
 • 10 Năm bảo hành cho máy nén Digital Inverter

Máy điều hòa treo tường tam diện 12000BTU/h AR5000

 • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và tỏa đều khắp phòng
 • Tiết kiệm điện hiệu quả với công nghệ Digital Inverter
 • 10 Năm bảo hành cho máy nén Digital Inverter

Máy điều hòa treo tường tam diện 9000BTU/h AR5000

 • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và tỏa đều khắp phòng
 • Tiết kiệm điện hiệu quả với công nghệ Digital Inverter
 • 10 Năm bảo hành cho máy nén Digital Inverter

Máy điều hòa treo tường tam diện 24000BTU/h AR5100

 • Làm mát/sưởi ấm nhanh hơn, xa hơn, và tỏa đều khắp phòng
 • Lưới lọc tiện dụng lọc bụi, tạp chất có hại và tác nhân gây dị ứng trong không khí
 • Bộ Ba bảo vệ tăng cường đảm bảo độ bền đẹp tối ưu của sản phẩm

Máy điều hòa treo tường tam diện 24000BTU/h AR5000

 • Làm mát nhanh hơn, xa hơn, và tỏa đều khắp phòng
 • Lưới lọc tiện dụng lọc bụi, tạp chất có hại và tác nhân gây dị ứng trong không khí
 • Bộ Ba bảo vệ tăng cường đảm bảo độ bền đẹp tối ưu của sản phẩm

Máy điều hòa treo tường tam diện 18000BTU/h AR5100

 • Làm mát/sưởi ấm nhanh hơn, xa hơn và tỏa đều khắp phòng
 • Lưới lọc tiện dụng lọc bụi, tạp chất có hại và tác nhân gây dị ứng trong không khí
 • Bộ Ba bảo vệ tăng cường đảm bảo độ bền đẹp tối ưu của sản phẩm

Máy điều hòa treo tường tam diện 18000BTU/h AR5000

 • Làm mát nhanh hơn, xa hơn và tỏa đều khắp phòng
 • Lưới lọc tiện dụng lọc bụi, tạp chất có hại và tác nhân gây dị ứng trong không khí
 • Bộ Ba bảo vệ tăng cường đảm bảo độ bền đẹp tối ưu của sản phẩm
Xem nhiều hơn : Dạng Treo Tường (11) Expand

LỜi Chào Hàng