Sản phẩm cùng dòng (23)

Nguồn tài liệu

  • GT-I8552RWAXXV|GT-I9500ZWAXXV|GT-S7392RWAXXV|GT-S7580UWAXXV|SM-A300HZDDXXV|SM-A500HZKDXXV|SM-A700HZKDXXV|SM-C1110ZKAXXV|SM-E500HZWDXEV|SM-E700HZBAAFR|SM-G110HZWAXEV|SM-G313HRWZXXV|SM-G355HZWDMBF|SM-G360HHADXXV|SM-G530HZWDXXV|SM-G7102ZKAXXV|SM-G850FHSEXXV|SM-G900FZKETHL|SM-G900HZWAXXV|SM-G920FZKACAM|SM-G925FZDACAM|SM-N910CZWEXXV|SM-N915FZWEXEV

Android (23)

Khả năng truy cập di động

Để cho phép mọi người sử dụng công nghệ của chúng tôi với khả năng truy cập rộng rãi, Samsung đã phát triển và áp dụng hàng loạt các giải pháp kỹ thuật phụ trợ.

Tìm hiểu thêm

Xem nhiều hơn : Android (16)

LỜi Chào Hàng

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.