Chúng tôi có thể làm gì cho bạn?

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn? Chúng tôi có thể làm gì cho bạn? Chúng tôi có thể làm gì cho bạn?

Hỗ trợ sản phẩm

Live Chat

"Dịch vụ Tư vấn trực tuyến" phục vụ 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần
Bắt đầu Trò chuyện

Email

Gửi email và nhận câu trả lời tiếp theo.
Nhắn tin cho chúng tôi

Điện thoại

Gọi số hỗ trợ khách hàng và sản phẩm

Nếu Quý Khách chưa tìm được các thông tin cần thiết từ trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo các thông tin bên dưới:

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng – Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina:

Số điện thoại miễn phí: 1 800 588 889.

Số điện thoại thường: (84) - 8 - 38 213 213.

Giờ làm việc:
24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần

Hiện Nhiều Hơn +

Thêm Giúp Đỡ

Câu hỏi chung

Vui lòng email cho chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi về website của chúng tôi
E-mail Samsung