• Phần Mềm Hữu Ích

  Phần mền Samsung Update Plus

  Cách đơn giản để duy trì drivers, chương trình software, và các hệ điều hành cài đặt trên máy tính trong điều kiện tối ưu.

  Tải về

  Phần mền Samsung Update PlusPhần mền Samsung Update Plus
 • Phần Mềm Hữu Ích

  Phần mềm Samsung Recovery Solution

  Để đảm bảo dữ liệu của bạn! Phần mềm này cho phép bạn lưu trữ trong máy tính xách tay của bạn và khôi phục theo phiên bản trước.

  Tải về

  Phần mềm Samsung Recovery Solution
 • Phần Mềm Hữu Ích

  Chương trình Easy Software Manager

  Quản lý software dể dàng giúp bạn cài đặt và cập nhật phần mềm trên máy tính của bạn một cách đơn giản và thuận tiện.

  Tải về

  Chương trình Easy Software Manager
 • Phần Mềm Hữu Ích

  Trang Microsoft hỗ trợ

  Trang chủ Microsoft hỗ trợ là trang cổng hổ trợ cho các sản phẩm Microsoft.

  Tìm hiểu thêm

  Trang Microsoft hỗ trợ

Tìm Kiếm Theo

Sắp Xếp Theo

Loại

 • Video Hướng Dẫn Sử Dụng
 • Hướng-dẫn sử dụng
 • Khắc Phục Sự Cố
 • Các Câu Hỏi Thường Gặp
 • Simulator
 • Đóng

Chủ Đề

Rất tiếc, không tìm thấy kết quả.

Tải Xuống & Sách Hướng DẫnMở Rộng

User Manual (XP/Vista/Windows7)

7.74 MB, pdf, Việt

2011.10.07

Hướng Dẫn Khác

Phần Mềm

 • Install Guide

  Win XP, 373 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.0

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Battery Life Extender

  Win XP, 13.09 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.11

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a battery management program that extends the battery life time. The settings can be changed depending on the user''s environment.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy Display Manager

  Win XP, 19.87 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 3.2.3.7

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a setup program provided for Samsung computers. You can adjust the screen brightness, control the volume, and set an external monitor screen using hotkeys.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy Network Manager

  Win XP, 34.37 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 4.0.4.6

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a program that helps you configure a network. The configuration for each location can be set simply by clicking the stored location without needing to enter the network information whenever the location is changed.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
 • Easy SpeedUp Manager

  Win XP, 5.42 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 2.0.0.10

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a program that allows your computer to operate at maximum performance or that sets your computer to Low Noise/Low Power mode using a hotkey.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  MS Hotfix Security

  Win XP, 24.04 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.1

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Hotfix files for resolving security problems.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Recovery Solution

  Win XP, 101.24 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.0.0.9

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  When a problem has occured on your computer, this program allows you to recover the content on your hard disk using a backed up image stored on your computer.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy Battery Manager

  Win XP, 4.75 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 2.1.4.3

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a power management program that helps use the battery more efficiently. Optimized power modes are supported depending on the usage environment.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
 • Samsung Support Center

  Win XP, 27.32 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.1.2.1

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a troubleshooting helper provided by your Samsung computer. It has a system diagnosis function, an Internet After-Sales function, and a system recovery function.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  SAMSUNG Update Plus

  Win XP, 8.72 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 3.0.0.17

  2011.01.18 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Samsung Update Plus searches for and checks the drivers and software provided by your Samsung computer and allows you to update them if there are updates available.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  MS Hotfix CriticalUpdates

  Windows 7(32bit,64bit), 219.34 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 201010.0.0.0

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is essential Microsoft Hotfix files.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Samsung Fast Start

  Windows 7(32bit,64bit), 27.32 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 2.2.0.1

  2011.01.07

 • Samsung Support Center

  Windows 7(32bit,64bit), 27.32 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.1.2.1

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a troubleshooting helper provided by your Samsung computer. It has a system diagnosis function, an Internet After-Sales function, and a system recovery function.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  SAMSUNG Update Plus

  Windows 7(32bit,64bit), 8.72 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 3.0.0.17

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Samsung Update Plus searches for and checks the drivers and software provided by your Samsung computer and allows you to update them if there are updates available.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Battery Life Extender

  Windows 7(32bit,64bit), 13.09 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.11

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a battery management program that extends the battery life time. The settings can be changed depending on the user''s environment.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy Content Share

  Windows 7(32bit,64bit), 12.64 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.16

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is the program that allows you to enjoy the photos, videos, and music files stored on your PC on your TV screen using the DLNA application.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
 • Easy Display Manager

  Windows 7(32bit,64bit), 24.45 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 3.2.5.0

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a setup program provided for Samsung computers. You can adjust the screen brightness, control the volume, and set an external monitor screen using hotkeys.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy File Share

  Windows 7(32bit,64bit), 15.54 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.11

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This program allows two PCs to be connected without configuring a separate device or network. Users can freely use the Execute, Copy, Move, and Delete.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy Migration

  Windows 7(32bit,64bit), 30.53 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.13

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Easy Network Manager

  Windows 7(32bit,64bit), 34.37 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 4.0.4.6

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a program that helps you configure a network. The configuration for each location can be set simply by clicking the stored location without needing to enter the network information whenever the location is changed.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
 • Easy SpeedUp Manager

  Windows 7(32bit,64bit), 9.2 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 2.1.1.1

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is a program that allows your computer to operate at maximum performance or that sets your computer to Low Noise/Low Power mode using a hotkey.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  MCE KOR IME

  Windows 7(32bit,64bit), 1.23 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 3.1.5.0

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  MCE Update

  Windows 7(32bit,64bit), 2.24 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 2.2.2.0

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
  Movie Color Enhancer

  Windows 7(32bit,64bit), 1.74 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.4.2

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks
 • MS Hotfix Common

  Windows 7(32bit,64bit), 131.85 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.1.4

  2011.01.07 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is files related with Security and Hoffix for resolving system problems.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected
  file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  - This software may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks

Trình điều khiển

 • Qualcomm Atheros WLAN Driver

  Windows 7(32bit,64bit), 74.16 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.1

  2012.07.11 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This driver is Atheros Wireless Lan.

  Please referece the below install steps.
  1.Click the attached file and press ''''Save'''' button. Then press ''''Browse...'''' button and select the place where you want to save the selected file.
  2.After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file. On pop_up menu, select ''''Extract All...'''' option.
  3.On ''''Extraction Wizard'''', press ''''Next'''' button and press ''''Browse...'''' button. Select a folder to extract file and press ''''Next'''' again.
  4.After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files. Run ''setup.exe.''

  - This driver may show a different version or not be appropriate depending on the computer model.
  (Driver version: 9.2.0.500 / 10.0.0.54)

  Thanks.
  Wireless LAN,ATHEROS

  Windows 7(32bit,64bit), 33.73 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 9.2.0.470

  2011.12.23 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This driver is Atheros Wireless Lan.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''''Save'''' button.
  Then press ''''Browse...'''' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''''Extract All...'''' option.
  3. On ''''Extraction Wizard'''', press ''''Next'''' button and press ''''Browse...'''' button.
  Select a folder to extract file and press ''''Next'''' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''''inst.exe'''' file or ''''inst.exe'''' file in the folder.

  - This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Wireless LAN,ATHEROS

  Win XP, 33.73 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 9.2.0.470

  2011.12.23 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This driver is Atheros Wireless Lan.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''''Save'''' button.
  Then press ''''Browse...'''' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''''Extract All...'''' option.
  3. On ''''Extraction Wizard'''', press ''''Next'''' button and press ''''Browse...'''' button.
  Select a folder to extract file and press ''''Next'''' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''''inst.exe'''' file or ''''inst.exe'''' file in the folder.

  - This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Bluetooth

  Win XP, 101.21 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.6.0.7000

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Bluetooth driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • Camera

  Win XP, 33.84 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.2

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is internal Camera driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Chipset

  Win XP, 2.67 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 9.1.1.1025

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is mainboard Chipset driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  VGA(Graphics),NVIDIA

  Win XP, 89.34 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 6.14.12.5993

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is NVIDIA External Graphic driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  HDMI

  Win XP, 8.12 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.10.0

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • HECI

  Win XP, 7.91 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 6.0.0.1179

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Lan

  Win XP, 5.1 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.776.1111.2010

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Wire Lan driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Sound(Audio)

  Win XP, 99.73 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.10.0.6257

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Sound driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Touchpad

  Win XP, 87.94 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.3.0.0

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Touchpad provides the same function as a mouse and the left and right buttons of the touchpad play the roles of the left and right buttons of a mouse.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • Intel Turbo Boost

  Win XP, 1.51 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.2.0.1002

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Wireless LAN,BROADCOM

  Win XP, 32.9 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.60.350.21

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Broadcom Wireless Lan driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  VGA(Graphics),NVIDIA

  Windows 7(32bit), 108.44 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 8.17.12.5993

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is NVIDIA External Graphic driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Wireless LAN,BROADCOM

  Windows 7(32bit), 61.92 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.60.350.21

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Broadcom Wireless Lan driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • Wireless LAN,INTEL

  Windows 7(32bit), 61.81 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 15.0.0.75

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This driver is Intel Wireless Lan.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''inst.exe'' file or ''inst.exe'' file in the folder.

  - This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Bluetooth

  Windows 7(32bit,64bit), 136.36 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 2.3.0.0

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Bluetooth driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Chipset

  Windows 7(32bit,64bit), 2.67 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 9.1.1.1025

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is mainboard Chipset driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  HDMI

  Windows 7(32bit,64bit), 9.18 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.10.0

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • HECI

  Windows 7(32bit,64bit), 7.91 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 6.0.0.1179

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Intel Rapid Storage

  Windows 7(32bit,64bit), 11.66 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 9.6.3.1001

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Lan

  Windows 7(32bit,64bit), 5.08 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 7.40.126.2011

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Wire Lan driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Sound(Audio)

  Windows 7(32bit,64bit), 90.15 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 6.0.1.6257

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Sound driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • Intel Turbo Boost

  Windows 7(32bit,64bit), 1.51 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.2.0.1002

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Touchpad

  Windows 7(32bit,64bit), 87.94 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.3.0.0

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  Touchpad provides the same function as a mouse and the left and right buttons of the touchpad play the roles of the left and right buttons of a mouse.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  Wireless LAN,BROADCOM

  Windows 7(64bit), 61.92 MB, zip, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 5.60.350.21

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is Broadcom Wireless Lan driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
  VGA(Graphics),NVIDIA

  Windows 7(64bit), 142.13 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 8.17.12.5993

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is NVIDIA External Graphic driver.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''Setup.exe'' file or ''setup.exe'' file in the folder.

  -This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.
 • Wireless LAN,INTEL

  Windows 7(64bit), 68.47 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 15.0.0.75

  2011.11.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This driver is Intel Wireless Lan.

  Please referece the below install steps.
  1. Click the attached file and press ''Save'' button.
  Then press ''Browse...'' button and select the place where you want to save the selected file.
  2. After downloading the file, find the downloaded file and right_click on the file.
  On pop_up menu, select ''Extract All...'' option.
  3. On ''Extraction Wizard'', press ''Next'' button and press ''Browse...'' button.
  Select a folder to extract file and press ''Next'' again.
  4. After the file has been sucessfully extracted, see the extracted files.
  Run ''inst.exe'' file or ''inst.exe'' file in the folder.

  - This driver may not be appropriate depending on the computer model.

  Thanks.

Phần sụn

 • Update Software

  Windows 7, 2.11 MB, exe, MULTI LANGUAGE

  Phiên bản : 1.0.0.2

  2011.07.28 

  Đóng cửa sổ pop-up chú giải công cụ
  This is the program that help you update the BIOS.

  [How to update the BIOS]
  1. Please click the attached file and select the ''download''. Save the file in a folder and double click it.
  2. After activating the file, you can see the Windows messages. Please follow the steps and the BIOS update process will start.
  3. After BIOS update, the System will restart automatically. During the POST, please press F2 to enter the System Setup menu, click F9(Load Setup Default), and then press F10(Save and Exit).

  CAUTION : MAKE SURE NEVER TURN OFF(OR RESET) YOUR SYSTEM DURING THE BIOS UPDATE.

  Thank you.

Không tìm thấy thứ bạn cần?

Live Chat

"Dịch vụ Tư vấn trực tuyến" phục vụ từ 9:00 đến 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 và Chủ nhật từ 9:00 đến 15:0
Bắt đầu Trò chuyện

Email

Gửi email và nhận câu trả lời tiếp theo.
Nhắn tin cho chúng tôi

Điện thoại

Gọi số hỗ trợ khách hàng và sản phẩm

Nếu Quý Khách chưa tìm được các thông tin cần thiết từ trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo các thông tin bên dưới:

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng – Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina:

Số điện thoại miễn phí: 1 800 588 889.

Số điện thoại thường: (84) - 8 - 38 213 213.

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 sáng ~ 19:00 tối.
Thứ bảy - Chủ Nhật: 8:00 sáng ~ 17:00 chiều.

Hiện Nhiều Hơn +
THÊM TÙY CHỌN DANH BẠ