model

RV409

RV409

NP-RV409E

Tải xuống hướng dẫn

Hướng dẫn, tải xuống, thông số kỹ thuật

RV409 (NP-RV409E)
 • HƯỚNG DẪN User Manual (XP/Vista/Windows7) Phiên bản 1.1 (Việt) 2011.10.07
  7.74 MB TẢI XUỐNG
 • HƯỚNG DẪN User Manual (XP/Vista/Windows7) Phiên bản 1.1 (Anh) 2011.10.07
  7.77 MB TẢI XUỐNG
 • HƯỚNG DẪN Trouble Shooting Guide Phiên bản 2.0 (Anh) 2011.10.07
  5.12 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Qualcomm Atheros WLAN Driver Phiên bản 1.0.0.1, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2012.07.11
  74.16 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,ATHEROS Phiên bản 9.2.0.470, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.12.23
  33.73 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,ATHEROS Phiên bản 9.2.0.470, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.12.23
  33.73 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Bluetooth Phiên bản 5.6.0.7000, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  101.21 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Camera Phiên bản 1.0.0.2, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  33.84 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Chipset Phiên bản 9.1.1.1025, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  2.67 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về VGA(Graphics),NVIDIA Phiên bản 6.14.12.5993, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  89.34 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về HDMI Phiên bản 1.0.10.0, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  8.12 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về HECI Phiên bản 6.0.0.1179, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  7.91 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Lan Phiên bản 5.776.1111.2010, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  5.1 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Sound(Audio) Phiên bản 5.10.0.6257, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  99.73 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Touchpad Phiên bản 1.3.0.0, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  87.94 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Intel Turbo Boost Phiên bản 1.2.0.1002, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  1.51 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,BROADCOM Phiên bản 5.60.350.21, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  32.9 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về VGA(Graphics),NVIDIA Phiên bản 8.17.12.5993, Windows 7(32bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  108.44 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,BROADCOM Phiên bản 5.60.350.21, Windows 7(32bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  61.92 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,INTEL Phiên bản 15.0.0.75, Windows 7(32bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  61.81 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Bluetooth Phiên bản 2.3.0.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  136.36 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Chipset Phiên bản 9.1.1.1025, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  2.67 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về HDMI Phiên bản 1.0.10.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  9.18 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về HECI Phiên bản 6.0.0.1179, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  7.91 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Intel Rapid Storage Phiên bản 9.6.3.1001, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  11.66 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Lan Phiên bản 7.40.126.2011, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  5.08 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Sound(Audio) Phiên bản 6.0.1.6257, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  90.15 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Intel Turbo Boost Phiên bản 1.2.0.1002, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  1.51 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Touchpad Phiên bản 1.3.0.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  87.94 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,BROADCOM Phiên bản 5.60.350.21, Windows 7(64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  61.92 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về VGA(Graphics),NVIDIA Phiên bản 8.17.12.5993, Windows 7(64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  142.13 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Wireless LAN,INTEL Phiên bản 15.0.0.75, Windows 7(64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.11.28
  68.47 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Install Guide Phiên bản 1.0.0.0, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  373 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Battery Life Extender Phiên bản 1.0.0.11, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  13.09 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Display Manager Phiên bản 3.2.3.7, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  19.87 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Network Manager Phiên bản 4.0.4.6, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  34.37 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy SpeedUp Manager Phiên bản 2.0.0.10, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  5.42 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về MS Hotfix Security Phiên bản 1.0.0.1, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  24.04 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Recovery Solution Phiên bản 5.0.0.9, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  101.24 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Battery Manager Phiên bản 2.1.4.3, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  4.75 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Samsung Support Center Phiên bản 1.1.2.1, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  27.32 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về SAMSUNG Update Plus Phiên bản 3.0.0.17, Win XP (MULTI LANGUAGE) 2011.01.18
  8.72 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về MS Hotfix CriticalUpdates Phiên bản 201010.0.0.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  219.34 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Samsung Fast Start Phiên bản 2.2.0.1, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  27.32 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Samsung Support Center Phiên bản 1.1.2.1, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  27.32 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về SAMSUNG Update Plus Phiên bản 3.0.0.17, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  8.72 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Battery Life Extender Phiên bản 1.0.0.11, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  13.09 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Content Share Phiên bản 1.0.0.16, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  12.64 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Display Manager Phiên bản 3.2.5.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  24.45 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy File Share Phiên bản 1.0.0.11, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  15.54 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Migration Phiên bản 1.0.0.13, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  30.53 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy Network Manager Phiên bản 4.0.4.6, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  34.37 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Easy SpeedUp Manager Phiên bản 2.1.1.1, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  9.2 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về MCE KOR IME Phiên bản 3.1.5.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  1.23 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về MCE Update Phiên bản 2.2.2.0, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  2.24 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Movie Color Enhancer Phiên bản 1.0.4.2, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  1.74 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về MS Hotfix Common Phiên bản 1.0.1.4, Windows 7(32bit,64bit) (MULTI LANGUAGE) 2011.01.07
  131.85 MB TẢI XUỐNG
 • Tải về Update Software Phiên bản 1.0.0.2, Windows 7 (MULTI LANGUAGE) 2011.07.28
  2.11 MB TẢI XUỐNG

Liên kết hữu ích

Những dịch vụ và công cụ phần mềm khác

 • Bảo hành toàn cầu

  Thông tin bảo hành toàn cầu cho sản phẩm máy tính xách tay

 • Samsung Update

  Nâng cấp phần mềm phiên bản mới nhất cho thiết bị.

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp