Số đời máyNP-RV409E

Cập nhật mới nhất

Giúp đỡ

Tìm Kiếm Theo

/

Type option

/

Topics option

  Rất tiếc, không tìm thấy kết quả.

  Tải Xuống & Sách Hướng Dẫn

  Thủ công

  Phần Mềm

  Trình điều khiển

  • HECI

   Win XP, 7.91 MB, zip, MULTI LANGUAGE

   Phiên bản : 6.0.0.11792011.11.28
  • Lan

   Win XP, 5.1 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

   Phiên bản : 5.776.1111.20102011.11.28
  • Chipset

   Windows 7(32bit,64bit), 2.67 MB, zip, MULTI LANGUAGE

   Phiên bản : 9.1.1.10252011.11.28
  • HDMI

   Windows 7(32bit,64bit), 9.18 MB, zip, MULTI LANGUAGE

   Phiên bản : 1.0.10.02011.11.28
  • Lan

   Windows 7(32bit,64bit), 5.08 MB, zip, MULTI LANGUAGE

   Phiên bản : 7.40.126.20112011.11.28
  • Sound(Audio)

   Windows 7(32bit,64bit), 90.15 MB, ZIP, MULTI LANGUAGE

   Phiên bản : 6.0.1.62572011.11.28

  Phần sụn

  Phần Mềm Hữu Ích

  • Samsung Update Plus

   Samsung Update Plus

   Hỗ trợ tìm kiếm và cập nhật phiên bản mới nhất cho các trình điều khiển và hệ điều hành của máy tính.

  • Samsung Recovery Solution

   Samsung Recovery Solution

   Hỗ trợ sao lưu/ khôi phục hệ điều hành và các tập tin quan trọng.