Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Kies

Những đặc tính của Kies!
Dễ dàng và nhanh chóng với nhiều tính năng mới

Hình ảnh hiển thị Samsung Kies hỗ trợ truyền tải dữ liệu giữa điện thoại và máy tính bằng kết nối USB.

Download For Windows

※ Vui lòng kiểm tra kiểu máy trước khi tải về phần mềm.

  • Kies

    * Kiểu máy được hỗ trợ: Điện thoại cơ bản, Điện thoại thông minh/Máy tính bảng trước Galaxy Note III
    (bao gồm Galaxy S4, Note II,..)

  • Kies3

    * Kiểu máy được hỗ trợ: Điện thoại thông minh/Máy tính bảng từ Galaxy Note III
    (Phiên bản Android 4.3 hoặc cao hơn)

Chương trình Kies hoàn toàn mới với nhiều thay đổi như mong đợi của bạn

Hình ảnh hiển thị thông báo nâng cấp phần mềm, bạn có thể thấy được khi kết nối điện thoại vào máy tính bằng Kies

Hình ảnh mô tả sự tương thích của Kies và Mac có thể hỗ trợ bạn truyền tải dữ liệu

Các yêu cầu cần thiết

Windows

Kies Kies3
OS Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8** Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8**
CPU Intel Core 2 Duo 2.0GHz hoặc cao hơn Intel Core i5 3.0 GHz hoặc cao hơn
Bộ nhớ tối thiểu (RAM) 1.00GB 512MB
Dung lượng ổ cứng còn trống ít nhất là 500MB ít nhất là 200MB
Độ phân giải màn hình. 1024 x 768(32 bit hoặc cao hơn) 1024 x 768(32 bit hoặc cao hơn)
Yêu cầu về phần mềm .Net Framework 3.5 SP1 hoặc cao hơn
Windows Media Player 10 hoặc cao hơn
DirectX 9.0C hoặc cao hơn

* Với thiết bị Windows Mobile 6, sử dụng ActiveSync 4.5(Windows XP)
hoặc Windows Mobile Device Center 6.1(Windows Vista/7)
** Windows 8 bao gồm Windows Media Player.

Lưu ý 1.
Phiên bản Windows 8 N và Windows8 KN yêu cầu Microsoft's
"Media Feature Pack" bao gồm Windows Media Player và phần
mềm hỗ trợ tương thích.
"Media Feature Pack" có thể được tải về từ Microsoft.
(Trang chủ; www.microsoft.com).

Lưu ý 2:
Nếu sử dụng Kies với hệ điều hành Windows 8, vui lòng lưu ý
rằng hiện tại chỉ hỗ trợ cho các thiết bị điện thoại sử dụng hệ
điều hành Android và BADA của Samsung.
※Windows XP : Windows Media Player 11 hoặc cao hơn

※Windows 7, 8 OS N, KN : Windows Media Feature Pack

"Media Feature Pack" từ trang chủ của Microsoft
(www.microsoft.com)

Mac

Các yêu cầu cần thiết-Mac Thông tin
OS MacOS X version 10.5 hoặc mới hơn
CPU 1.8GHz Intel hoặc cao hơn
Bộ nhớ tối thiểu (RAM) 512MB hoặc hơn
Dung lượng ổ cứng còn trống Ít nhất 100MB

Cách sử dụng Kies

Đoạn phim hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Kies