Useful Links

 

การรับประกัน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ และดูรายละเอียด
warranty warranty
 

การสนับสนุนที่ศูนยบริการซัมซุง

ขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
face to face support face to face support
 

ข่าวสาร& การแจ้งเตือน

สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

news and alerts news and alerts