Profil za rok 2014

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců společnosti Samsung v roce 2013 byl 489.000. Graf znázorňuje, že počet zaměstnanců od roku 2009 rostl. V roce 2009 činil 275.000 zaměstnanců, v roce 2010 344.000 zaměstnanců, v roce 2011 380.000 zaměstnanců, v roce 2012 425.000 zaměstnanců a v roce 2013 489.000 zaměstnanců.

Finanční přehled za rok 2014

(částky v miliardách)

Finanční přehled za rok 2014
Částky v miliardách Wony Dolary Eura
Čistý obrat* 333.891,7 305,0 229,7
Celková aktiva 558.777,4 529,5 383,7
Celkové závazky 314.840,1 298,3 216,2
Celkové vlastní jmění 243.937,3 231,2 167,5
Čistý příjem* 24.151,7 22,1 16,6

Informace o směnných kurzech

  • Roční průměrný směnný kurz WON / USD: 1.095,04 / 1 USD; WON / EUR: 1.453,56 / 1 EUR
  • WON / USD k 31. prosinci 2013: 1.055,30 / 1 USD; WON / EUR: 1.456,26 / 1 EUR