Jak probíhá výběrové řízení?

Od výběru životopisů po assessment centrum

Jak probíhá výběrové řízení?

Každému výběrovému řízení předchází pečlivé definování požadavků na danou pozici. Tato diskuse o dané pozici nám pomáhá stanovit vhodný profil kandidáta pro tuto pozici. Nicméně každý člověk je jedinečná osobnost a jako taková dává každé pozici, každému týmu, svůj nezaměnitelný charakter.


Výběrová řízení jsou zpravidla dvoukolová. Výjimečně se již na prvním pohovoru v naší společnosti můžete setkat s budoucím nadřízeným (ať již česky či anglicky mluvícím).

Analýza a třídění došlých životopisů

Životopisy uchazečů posuzujeme zejména z hlediska dosaženého vzdělání, zkušeností, osobních úspěchů a jiných klíčových faktorů s ohledem na požadavky konkrétní pracovní pozice. Kandidáti, kteří splňují nutné podmínky, jsou zváni do prvního kola pohovorů.

Pohovor

Kandidáty, kteří splňují uvedené požadavky, pozveme na první pohovor. Zde se setkáte se zástupcem Úseku lidských zdrojů, který má nábor na starosti, případně i se zástupcem příslušného oddělení. Během pohovoru Vám podrobněji představíme pracovní pozici, o kterou máte zájem, a zároveň nás Vy blíže seznámíte s Vašimi zkušenostmi, dovednostmi, silnými stránkami, postojem a zájmem.


Úspěšní kandidáti jsou následně pozváni do druhého kola, které probíhá téměř vždy v anglickém jazyce a spočívá v prezentování Vaší případové studie na předem zadané téma. Prezentace se účastní i budoucí nadřízený, eventuálně další zástupce příslušného oddělení. Během setkání získáte také podrobné informace o pracovní náplni i o pracovišti. Vybraný kandidát pak dostane pracovní nabídku.

Assessment centrum

Skupinovou formu výběrového řízení, tzv. assessment centra, používáme při obsazování manažerských pozic, u nichž je důležitá především schopnost vedení a rozvoje lidí. Assessment centrum trvá obvykle celý den, všichni kandidáti procházejí různými modelovými situacemi a podle typu pracovní pozice hrají různé role.

V průběhu celého výběrového řízení by měli být uchazeči o zaměstnání opatrní, aby neporušili obchodní tajemství společnosti, pro kterou v současné době pracují nebo v minulosti pracovali.