Zpráva o udržitelnosti

Spojení korporátního řízení a udržitelného rozvoje je problematika, která ve světě byznysu nabývá stále větší důležitosti.

Současně s tím se zvyšují očekávání v oblasti sociální a ekologické odpovědnosti. Naší reakcí je zlepšování procesu zjišťování myšlenek akcionářů a vytvoření vize a strategií udržitelného rozvoje v rámci celé korporace.

Vymezili jsme ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti představující klíčové prvky našeho řízení zaměřeného na udržitelný rozvoj. Jsme odhodláni nadále poznávat naše nejrůznější akcionáře, budovat s nimi pozitivní vztahy a v konečném důsledku zvyšovat naši hodnotu pro společnost i akcionáře.

Naše přístupy k udržitelnosti

Naše přístupy k udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Zpráva o udržitelnosti za rok 2015

32,6 MB PDF Stáhnout

Zpráva o udržitelnosti za rok 2013

14,6 MB PDF Stáhnout

Zpráva o udržitelnosti za rok 2012

16,4 MB PDF Stáhnout

Zpráva o udržitelnosti za rok 2011

Zpráva o udržitelnosti za rok 2010

Zpráva o udržitelnosti za rok 2009

2,5 MB PDF Stáhnout

Zpráva o udržitelnosti za rok 2008

6,7 MB PDF Stáhnout

Zpráva o životním prostředí a sociálních záležitostech za rok 2007

3,1 MB PDF Stáhnout

Zpráva o životním prostředí a sociálních záležitostech za rok 2006

42,9 MB PDF Stáhnout

Správa o ekologickém managementu za rok 2005

10,7 MB PDF Stáhnout

Správa o ekologickém managementu za rok 2004

9,4 MB PDF Stáhnout

Zpráva EHS za rok 2001

4,4 MB PDF Stáhnout

Zpráva EHS za rok 2000

4,9 MB PDF Stáhnout