Vytváření lepšího světa

Prostřednictvím inovativních, spolehlivých produktů a služeb, talentovaných lidí, zodpovědného přístupu
k podnikání a společenským otázkám a spolupráce s našimi partnery a zákazníky se svět díky společnosti
Samsung ubírá novými úžasnými směry.

Samsung vkládá důvěru v mladé

V České republice jsme si jako jeden z hlavních cílů vytyčili práci s mladými lidmi. Ve spolupráci se školami, univerzitami, ale i charitativními organizacemi a vzdělávacími instituty chceme pomáhat budoucí generaci zvládat stále se zrychlující vývoj technologií a pomoci jí připravit se na její budoucí kariéru, kde tyto technologie bude jistojistě využívat. Chceme ji povzbudit ve vztahu k novým věcem a dodat jí potřebné technické základy.

Doufáme, že budeme následující generace inspirovat a pomůžeme jim dosáhnout jejich plného potenciálu pro lepší digitální budoucnost.


Škola dotykem

Škola dotykem

Na 12 pečlivě vybraných základních a středních školách v celé České republice jsme vybavili jednu digitální učebnu a od nového školního roku 2014 zahájili na těchto školách výzkumný projekt Škola dotykem. Cílem projektu je přiblížit vzdělávaní 21. století a poskytnout mladým lidem příležitost získat digitální dovednosti potřebné pro jejich budoucí kariéru.

Více informací zde


Samsung ČVUT Digital Lab

Samsung ČVUT Digital Lab

Ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým, konkrétně jeho Fakultou elektrotechniky, se 2. dubna 2015 otevřela plně digitální laboratoř Samsung ČVUT DIGITAL LAB. Jejím účelem je zajistit studentům přístup k nejmodernějším technologiím a zapojit je do vývoje a výzkumu v oblasti ICT.


Roz(h)led - Samsung Digital Academy

Roz(h)led - Samsung Digital Academy

Ve spolupráci s neziskovou organizací Nadání a dovednosti o.p.s. realizuje Samsung 4-měsíční program, během kterého dostanou děti z dětských domovů a pěstounských rodin šanci zapojit se do programu ROZ(H)LED - SAMSUNG DIGITAL ACADEMY, zaměřeném na rozhled a kariérní rozvoj v oboru informačních a komunikačních technologií.

Více informací zde


Lokální aktivity

Lokální aktivity

Společnost Samsung v rámci své strategie společenské zodpovědnosti dlouhodobě podporuje různé projekty v oblasti vzdělávání a uplatnitelnosti mladých lidí na trhu práce. Mimo jiné spolupracuje s neziskovými organizacemi a sdruženími jako například SOS Vesničky, FOD Klokánek a SKNEDAM a další.