Zaměstnání a komunita

Zaměstnání a
komunita

Společnost Samsung poskytuje zaměstnancům a místním obyvatelům prostředky, které jim umožňují dosahovat jejich cíle a zlepšit život v jejich komunitě.

Poskytování smysluplných pracovních
příležitostí většímu počtu lidí

Jako zaměstnavatel, který prosazuje rovnost příležitostí, společnost Samsung pomáhá většímu počtu lidí plnit si své sny prostřednictvím smysluplných pracovních příležitostí.

Investice do místních komunit

Společnost Samsung se prostřednictvím svého místního i mezinárodního dosahu snaží podnikat jako respektovaná společnost a přispívat k rozvoji komunit, ve kterých působí.

Podpora strategií společného růstu

Pokud se jedná o inovace, které jsou přínosem pro všechny, společnost Samsung je vždy otevřená spolupráci s kýmkoli.

Samsung CSR – naděje pro děti