Korporátní příslušnost

Životní prostředí

Společnost Samsung je při všech svých
aktivitách ohleduplná k životnímu prostředí,
což je přínosné pro komunitu na celém světě.

Zodpovědný dodavatelský řetězec a životní
cyklus produktů

Společnost Samsung s hrdostí dodržuje přísné principy a jasná pravidla ochrany životního prostředí a zároveň přímo u svých dodavatelů surovin pravidelně kontroluje postupy týkající se bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí.

Zodpovědné produkty

Využíváním ekologických postupů a technologií se společnost Samsung dělí o svoji vizi ochrany životního prostředí se svými zaměstnanci a zákazníky.

Samsung CSR – naděje pro děti

Zodpovědné řízení podniku

Společnost Samsung chrání životní prostředí prostřednictvím svých ekologických aktivit, které minimalizují spotřebu energie a snižují objem uhlíkových emisí.