Na čem nám záleží

Řešení Smart Class v Indii


Odvětví informačních technologií se v Indii rozrůstá ohromným způsobem, ale stále existují tisíce studentů, kteří žijí bez možnosti vyzkoušet si jejich přínos a mají jen zřídkavé možnosti setkat se s digitálním světem. S cílem setřít tyto propastné rozdíly přináší společnost Samsung zcela nové technologie studentům, kteří žijí v nedostatečně rozvinutých oblastech. V roce 2013 bude v Indii využívat výhody digitálního prostředí přibližně 100 škol.