Průvodce globální navigací

V této části je popsáno, jako používat souhrnnou navigační lištu.

Použití souhrnné navigační lišty na našem webu

Případ 1: Jak vyhledat podnabídky souhrnné navigační lišty

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1 Chcete-li zobrazit podnabídku některé z položek souhrnné navigační lišty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nepřejdete na požadovanou položku. Jakmile bude daná položka označena, zobrazí se automaticky podnabídky.

  Chcete-li například najít podnabídky položky Produkty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nepřejdete na požadovanou položku. Zobrazí se několik podnabídek, jako například Mobily/Tablety, TV/Audio/Video atd.
 2. 1.2 Chcete-li procházet položky podnabídky souhrnné navigační lišty, po označení hlavní položky stiskněte klávesu Tab.

  Chcete-li například přejít na podnabídku Mobily/Tablety, po označení této položky stiskněte klávesu Tab.
 3. 1.3 Chcete-li přejít do další podnabídky souhrnné navigační lišty, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny položky aktuální podnabídky. Následující označená položka bude v další podnabídce.

  Chcete-li například přejít do další podnabídky za položkou Mobily/Tablety, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny položky aktuální podnabídky. Po stisknutí klávesy Tab na poslední položce aktuální podnabídky bude označena následující podnabídka (TV/Audio/Video).
 4. 1.4 Chcete-li se vrátit na předchozí položku souhrnné navigační lišty, přidržte klávesu Shift a stiskněte jednou klávesu Tab. Tím bude označena předchozí položka. Opakovaným stisknutím kláves Shift + Tab se můžete vrátit zpět podle potřeby.

  Chcete-li se například vrátit na logo společnosti Samsung, pokud je označena položka Produkty, stiskněte jednou kombinaci kláves Shift + Tab.

Případ 2: Jak používat vyhledávání na souhrnné navigační liště

search area on global navigation bar

 1. 2.1 Chcete-li přejít na vyhledávací pole souhrnné navigační lišty, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny dostupné položky nabídky, dokud nebude vybrána ikona Hledat.
 2. 2.2 Chcete-li zadat výraz do vyhledávacího pole souhrnné navigační lišty, po označení ikony Hledat stiskněte jednou klávesu Tab. Tím bude namísto ikony Hledat označeno vstupní pole Hledat. Nyní můžete pomocí klávesnice zadat hledaný výraz.
 3. 2.3 Chcete-li vymazat hledaný výraz na souhrnné navigační liště, po zadání klíčového slova do vstupního pole Hledat stiskněte klávesu Tab. Tím bude označeno tlačítko Zavřít. Nyní stisknutím klávesy Enter vymažte vstupní pole.

  Chcete-li procházet návrhy vyhledávání na souhrnné navigační liště, po zadání klíčového slova do vstupního pole Hledat opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude označen první návrh v seznamu. Nyní můžete dalším stisknutím klávesy Tab přejít na další návrhy.
 4. 2.4 Chcete-li vyhledat navržený výraz na souhrnné navigační liště, po označení požadovaného návrhu vyhledávání stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se stránka Výsledky hledání s produkty a obsahem, které odpovídají navrženému klíčovému slovu.
 5. 2.5 Chcete-li vyhledat přesné klíčové slovo, které jste zadali na souhrnné navigační liště, po zadání tohoto klíčového slova do vstupního pole Hledat stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se stránka Výsledky hledání s produkty a obsahem, které odpovídají zadanému klíčovému slovu.

Průvodce nabídkou filtru

V této části je popsáno, jak používat nabídku filtru.

Použití nabídky filtru na našem webu

Případ 1: Jak zvolit nebo přeskočit nabídku filtru

filter menu area

 1. 1.1 Chcete-li přejít do nabídky filtru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nebude označena položka Filtrovat podle. Nyní můžete dalším stisknutím klávesy Tab přejít na první položku nabídky.
 2. 1.2 Chcete-li nabídku filtru přeskočit, po označení položky Filtrovat podle stiskněte opakovaně klávesu Tab. Tím budou postupně označeny skupiny filtru. Jakmile bude označena poslední skupina filtru, dalším stisknutím klávesy Tab opustíte nabídku filtru a přejdete na další prvek na stránce.

Případ 2: Jak procházet a vybírat možnosti filtru

filter options area

 1. 2.1 Chcete-li rozbalit podnabídku filtru a zobrazit její možnosti filtrování v nabídce filtru, po označení požadované podnabídky filtru stiskněte jednou klávesu Enter. Tím se podnabídka filtru rozbalí a zobrazí se její možnosti filtrování.
 2. 2.2 Chcete-li přejít na první možnost filtrování v podnabídce nabídky filtru, po označení požadované podnabídky filtru stiskněte jednou klávesu Tab. Tím bude označena první možnost filtrování v dané podnabídce.
 3. 2.3. Chcete-li vybrat možnost filtrování v nabídce filtru, po označení požadované možnosti filtrování stiskněte klávesu Enter. Tím bude daná možnost filtrování vybrána a aktualizuje se seznam produktů zobrazený na stránce.
 4. 2.4. Chcete-li přejít na další podnabídku nabídky filtru, po označení předchozí podnabídky stiskněte jednou klávesu Tab. Je-li podnabídka filtru rozbalená, bude třeba stisknout klávesu Tab několikrát, dokud neprojdete všechny dostupné možnosti filtrování v dané podnabídce.
 5. 2.5. Chcete-li přejít na předchozí možnost filtrování nebo podnabídku nabídky filtru, přidržte klávesu Shift a stiskněte jednou klávesu Tab. Tím bude označena předchozí položka. Opakovaným stisknutím kláves Shift + Tab se můžete vrátit zpět podle potřeby.

Případ 3: Jak vymazat všechny vybrané filtry

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Chcete-li přejít k možnosti Vymazat vše v nabídce filtru, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny dostupné filtry. Jakmile bude označen poslední filtr, stisknutím klávesy Tab označte možnost Vymazat vše.
 2. 3.2. Chcete-li vymazat všechny vybrané filtry v nabídce filtru, po označení možnosti Vymazat vše stiskněte jednou klávesu Enter. Tím budou vymazány všechny možnosti filtrování, které jste dříve vybrali.

Průvodce přeskakovacími odkazy

V této části jsou popsány dostupné přeskakovací odkazy na našem webu.

Použití přeskakovacích odkazů na našem webu

Podle následujících pokynů se můžete naučit, jak používat přeskakovací odkazy na našem webu. Na všech stránkách našeho webu jsou k dispozici dva přeskakovací odkazy: Přeskočit na obsah a Přeskočit na nápovědu k usnadnění přístupu.

Případ 1: Zvolení a používání přeskakovacích odkazů

skip to content

 1. 1.1 Přeskočit na obsah Tento přeskakovací odkaz je první, se kterým se na všech našich stránkách setkáte po stisknutí klávesy Tab. Chcete-li přeskočit souhrnnou navigační lištu a přejít přímo na část stránky s obsahem, po označení odkazu Přeskočit na obsah stiskněte klávesu Enter.
 2. 1.2 Přeskočit na nápovědu k usnadnění přístupu Tento přeskakovací odkaz je druhý, se kterým se na všech našich stránkách setkáte při procházení pomocí klávesy Tab. Chcete-li přeskočit celou stránku a přejít přímo na odkaz Nápověda k usnadnění přístupu v nabídce v zápatí, po označení odkazu Přeskočit na nápovědu k usnadnění přístupu stiskněte klávesu Enter.