Přeskočit na obsah

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Nápověda k usnadnění přístupu

PRŮVODCE GLOBÁLNÍ NAVIGACÍ

Použití souhrnné navigační lišty na globálním webu Samsung B2B

Vyhledání podnabídek na souhrnné navigační liště

 • 1.1. Chcete-li zobrazit podnabídku položky souhrnné navigační lišty globálního webu Samsung B2B, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nepřejdete na požadovanou položku.
  Jakmile bude daná položka označena, zobrazí se automaticky podnabídky.
  Chcete-li například najít podnabídky položky Produkty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nepřejdete na položku Produkty.
  Zobrazí se několik podnabídek, jako například Displeje a mobilní zařízení.

 • 1.2. Chcete-li procházet položky podnabídky souhrnné navigační lišty, po označení hlavní položky stiskněte klávesu Tab.
  Chcete-li například přejít na podnabídku Displeje a mobilní zařízení, po označení této položky stiskněte klávesu Tab.

 • 1.3. Chcete-li přejít do další podnabídky na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny položky aktuální podnabídky. Dalším označeným prvkem bude následující podnabídka.
  Chcete-li například přejít do podnabídky Přehledy, která následuje za nabídkou Produkty, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny položky nabídky Produkty.
  Po stisknutí klávesy Tab na poslední položce podnabídky Produkty bude označena následující podnabídka Přehledy.

 • 1.4. Chcete-li se vrátit na předchozí položku na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, přidržte klávesu Shift a jednou stiskněte klávesu Tab. Tím bude označena předchozí položka. Opakovaným stisknutím kláves Shift + Tab se můžete vrátit zpět podle potřeby.
  Chcete-li se například vrátit na logo společnosti Samsung, pokud je označena položka Odvětví, jednou stiskněte kombinaci kláves Shift + Tab.

Používání vyhledávání na souhrnné navigační liště

 • 2.1. Chcete-li přejít na vyhledávací pole na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte všechny dostupné položky nabídky, dokud nebude vybrána ikona Hledat.

 • 2.2. Chcete-li zadat výraz do vyhledávacího pole na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, po označení ikony Hledat jednou stiskněte klávesu Tab.
  Tím bude namísto ikony Hledat označeno pole na zadání hledaného výrazu. Potom můžete pomocí klávesnice zadat hledaný výraz.

 • 2.3. Chcete-li procházet návrhy na vyhledávání na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude označen první návrh v seznamu. Opakovaným stisknutím klávesy Tab přejdete na další návrhy.

 • 2.4. Chcete-li vyhledat navržený výraz na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, po označení požadovaného návrhu vyhledávání stiskněte klávesu Enter.
  Tím přejdete na stránku výsledků vyhledávání, na které budou uvedeny produkty a obsah odpovídající navrhovanému klíčovému slovu.

 • 2.5. Chcete-li vyhledat přesné klíčové slovo, které jste zadali na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, po zadání tohoto klíčového slova do vyhledávacího pole stiskněte klávesu Enter.
  Tím přejdete na stránku výsledků vyhledávání, na které budou uvedeny produkty a obsah odpovídající zadanému klíčovému slovu.

Přístup k inteligentnímu vyhledávání na souhrnné navigační liště a jeho používání

 • 3.1. Chcete-li zobrazit inteligentní vyhledávání na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B, opakovaným stisknutím klávesy Tab projděte položky nabídky, dokud nebude označeno inteligentní vyhledávání. Stisknutím klávesy Enter potom rozbalte obsah inteligentního vyhledávání a zobrazte produkty v inteligentním vyhledávání.
  Odkaz na inteligentní vyhledávání se zobrazuje jen na souhrnné navigační liště globálního webu Samsung B2B.

 • 3.2.V rozbaleném inteligentním vyhledávání můžete tisknutím klávesy Tab procházet mezi jednotlivými položkami. Stisknutím klávesy Enter přejdete na další krok vybrané otázky.

 • 3.3. V rámci posledního kroku můžete tisknutím klávesy Tab procházet obsahem výsledků. Stisknutím klávesy Enter přejdete na stránku s podrobnostmi vybraného obsahu.

 • 3.4. Chcete-li inteligentní vyhledávání zavřít, opakovaně tiskněte klávesu Tab, dokud nebude označena položka Zavřít. Stisknutím klávesy Enter potom odstraňte stránku inteligentního vyhledávání.