/

WMN4277SH

WMN4277SH

WMN4277SH .

Recyklujte baterie odpovědně

  • Cílem evropské směrnice o bateriích a akumulátorech je minimalizovat dopad baterií na životní prostředí a podporovat opětovné využití materiálů, které obsahují. Ve Spojeném království byly předpisy o recyklaci baterií a akumulátorů (dobíjecích baterií) zavedeny v roce 2009. Cílem předpisů o odpadních bateriích je významně zvýšit sběr a recyklaci použitých přenosných baterií ve Spojeném království z 3 % v roce 2007 na 25 % do roku 2012 a dále nejméně na 45 % v roce 2016.

  • Symbol baterie na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho je odpovědností spotřebitele odkládat odpadní baterie na určeném sběrném místě, aby mohly být recyklovány. Tříděný sběr a recyklace baterií v době likvidace pomáhají chránit přírodní zdroje a zajišťují, že baterie budou recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Úplný seznam recyklačních center baterií lze získat na adrese: www.recycle-more.co.uk

  • Všechny produkty společnosti Samsung, na které se vztahuje směrnice o bateriích, splňují požadavky na baterie a akumulátory platné ve Spojeném království. V souladu s vnitrostátními právními předpisy je společnost SAMSUNG Electronics (UK) Ltd členem schváleného programu výrobců baterií. V rámci tohoto programu probíhá sběr, zpracování a likvidace baterií jménem společnosti Samsung.

Zavření okna vrstvy

WMN4277SH

Vlastnosti

  • Užijte si sledování televizoru pod ideálním úhlem
  • Zajištěna bezpečná montáž televizoru

Užijte si sledování televizoru pod ideálním úhlem

Užijte si sledování televizoru pod ideálním úhlem
Sledujte televizor pod tím nejvhodnějším úhlem díky nástěnnému držáku Samsung WMN4277S. Držák lze snadno nastavit do nejvhodnějšího úhlu a vy můžete sledovat svůj 75" televizor v naprostém klidu. Závěsy a skládací rameno vám umožní posouvat televizor nahoru a dolů, doleva nebo doprava a také jej vysunout dopředu blíže k vám. Televizor je možné posouvat nahoru a dolů pro dosažení optimálních světelných podmínek a naklánět pro zajištění pohodlného sledování. Nyní vám při sledování vašeho oblíbeného pořadu nic nestojí v cestě.

Zajištěna bezpečná montáž televizoru

Zajištěna bezpečná montáž televizoru
S držákem Samsung WMN4277S nemusíte mít obavy z převrácení televizoru. Je pevný, robustní a je určen pro montáž plnohodnotného 75" televizoru. Bezpečně umožní upevnění velkého televizoru a je určen pro maximální snížení rizika při naklápění a změnách úhlů. Maximální nosnost činí 200 kg, takže budete moci svůj 75" televizor používat naprosto bez obav.
  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING