Zjednodušení ovládání mobilních zařízení: Technologie dostupné pro všechny

Aby mohly naše technologie používat všichni lidé bez rozdílu, společnost Samsung vyvinula a aplikovala různá pomocná technická řešení. Díky intuitivnímu a snadno použitelnému designu a usnadnění mohou naše technologie, které přinášejí nové a úžasné funkce, jednoduše používat i lidé s postižením.

Zrak

Společnost Samsung přináší inovativní funkce, které vám umožňují snadno číst a vytěžit ze svého zařízení
maximum téměř v každé situaci – i když obsah na displeji není dobře vidět.

TalkBack

Funkce TalkBack nahlas čte text zobrazený na obrazovce, díky čemuž
vám umožňuje mnohem lepší přístup k obsahu. Když vyberete položku
na displeji, funkce TalkBack vám řekne, o jakou položku se jedná.
Spuštěním funkce TalkBack se také aktivují pohybové ovládací prvky,
které vám umožní používat gesta pomocí prstů. Zdokonalená funkce
usnadnění používání webu, která je dostupná v rámci funkce TalkBack,
kromě toho umožňuje číst různý obsah z webových stránek.

Velikost písma

Můžete si vybrat ze 7* velikostí písma takovou, která nejvíce
vyhovuje vašim zrakovým schopnostem. Když si velikosti písma
přizpůsobíte svému zraku, budete moci obsah číst mnohem snáze.

* Některé funkce telefonu GALAXY Note 3
podporují maximálně 6 velikostí písma.

* Telefon GALAXY S4 podporuje maximálně 5 velikostí písma.

Úprava barev

Pokud jsou informace zobrazené na obrazovce obtížně čitelné,
pomocí funkce úpravy barev můžete jejich čitelnost zlepšit.
Po zobrazení vzorků barev můžete upravit nebo vylepšit barvy,
které se nezobrazují jasně.

* Barvy obrázků se mohou lišit v závislosti na nastavení.

Negativní barvy

Funkce negativních barev automaticky vyhledá a vybere
optimální zobrazení vyhovující vašemu zraku. Po
aktivování této funkce se černá zobrazí jako bílá
(a naopak), aby byly informace na displeji čitelnější.

Gesto zvětšení

Funkce ovládání pomocí gest vám umožňuje snadno zvětšovat nebo
zmenšovat obsah tak, že třikrát klepnete na displej (tuto funkci
lze používat všude kromě klávesnice a navigačního panelu). Po
přiblížení můžete prozkoumat jinou oblast displeje jednoduchým
potažením dvěma prsty v dané oblasti.

S Voice

Funkce S Voice je další možností, která usnadňuje používání zařízení.
Když nastavíte režim hands-free, zařízení vám bude nejen číst zprávy,
které dostanete, ale také vám umožní na zprávy odpovídat a přijímat
hovory pomocí hlasového příkazu. A když budete chtít zobrazit
informace nebo spustit aplikace, po aktivování funkce S Voice stačí
říct „Hi, GALAXY!“ a funkce S Voice bude připravena poslouchat vaše
pokyny.

* Tuto funkci lze používat po spuštění aplikace S Voice.

Na začátek stránky

Sluch

Existuje mnoho způsobů poskytování „vizuálního zvuku“, který přináší nové zážitky nedoslýchavým a neslyšícím
uživatelům. Při nošení naslouchacího přístroje lze používat různé funkce, jako je například funkce vyvážení
zvuku, monofonního zvuku, vypnutí všech zvuků, upozorňování pomocí blikajícího blesku, adaptivního zvuku a
vibrací. Tyto funkce pomáhají kontrolovat přijaté zprávy a zajišťují, že nezmeškáte vyzvánění telefonu ani
další zvuková upozornění.

Kompatibilita s naslouchacími přístroji

Naše zařízení jsou certifikovaná a kompatibilní s naslouchacími přístroji,
díky čemuž lze najednou poslouchat naslouchací přístroj i zařízení bez
jakéhokoli rušení (zařízení používají různé frekvence, takže naslouchací
přístroj lze používat bez jakéhokoli přídavného zařízení).

Vyvážení zvuku

Funkce vyvážení zvuku je naší iniciativou pro lidi, kteří na jedno
ucho slyší hůře než na druhé. Tato funkce umožňuje nastavit
hlasitost zvuku ve sluchátkách samostatně pro levé a pravé ucho.
Díky funkci vyvážení zvuku si budete moci ve sluchátkách
vychutnávat zvukové prostředí, které bude pohodlné a optimalizované
přesně pro vás.

Upozorňování blikajícím bleskem

Zařízení vás může na různé události upozorňovat blikajícím bleskem.
Je-li zapnutá funkce upozorňování blikajícím bleskem, blesk fotoaparátu
na zadní straně zařízení bude blikat, aby vás upozornil na hovor nebo
oznámení.

Adaptivní zvuk

Tato funkce vám umožňuje optimalizovat zvuk ve sluchátkách a
přizpůsobit ho vašemu sluchu. Stačí připojit sluchátka k
zařízení, nasadit si je a stisknout tlačítko Optimalizovat.
Zařízení tím nastaví kvalitu zvuku optimalizovanou pro
telefonické hovory nebo pro hudbu podle sluchu uživatele,
výsledkem čehož je kvalitnější zvuk.

* Tuto funkci lze zapnout v nabídce Nastavení → Zvuk.

Monofonní zvuk

Máte-li problémy s poslechem zvuku přicházejícím ze stran, nabízíme
vám funkci monofonního zvuku, která převádí stereofonní zvuk na
monofonní, abyste mohli zachytit všechny zvuky z obou kanálů. Tato
funkce vám pomůže zejména v případě, že slyšíte jen na jedno ucho.

Vypnutí všech zvuků

Pokud vůbec neslyšíte, je možné, že nechcete, aby jiní lidé
slyšeli zvuková upozornění vašeho zařízení. V této nabídce
můžete vypnout všechny zvuky a upozornění, aby zařízení
nevydávalo žádné nežádoucí zvuky a zachovalo se vaše
soukromí.

Vytváření schémat vibrací

Uživatelům trpícím závažnými problémy se sluchem nabízíme funkci,
která umožňuje vytvářet schémata vibrací nahrazující vyzvánění.
Pomocí nabídky Vibrace v nastavení zvuku lze vytvářet vlastní
schémata vibrací s trváním přibližně 10 sekund. Pokud pro každého
ze svých přátel v adresáři vytvoříte a uložíte samostatné schéma
vibrací, pocítíte, kdo vám volá, aniž byste se museli dívat na
displej.

* Tuto funkci lze zapnout v nabídce Nastavení → Zvuk.

Na začátek stránky

Obratnost

Pokud máte problémy s používáním různých gest vyžadovaných zařízením, můžete je namísto toho
ovládat pomocí intuitivního rozhraní. Ve zjednodušeném a praktickém uživatelském prostředí
tak získáte jednoduchý přístup ke všem nastavením.

Pomocná nabídka

Tato nabídka zjednodušuje přístup k funkcím uživatelům, kteří mají
problémy s pohybem. Pomocí dotykového ovládání lze získat přístup
k funkcím, které se standardně aktivují stisknutím hardwarového
tlačítka nebo pomocí gesta. Mezi dostupné funkce patří zobrazení
nabídky, otevření okna oznámení, přechod na domovskou obrazovku,
návrat zpět, nastavení hlasitosti, zamčení displeje, restartování
a vypnutí zařízení, otevření možností zařízení, zachycení obsahu
obrazovky, zvětšení a zmenšení, nastavení a další funkce.

Zpoždění stisknutí a přidržení

Domovskou obrazovku můžete upravit pomocí nabídky, která se zobrazí,
když stisknete a určitou dobu přidržíte libovolné prázdné místo na
domovské obrazovce. Dobu stisknutí lze v nabídce Nastavení změnit
na krátkou (0,5 s), střední (1,0 s) nebo dlouhou (1,5 s). Pomocí
této operace můžete změnit tapetu, přidat aplikace nebo miniaplikace,
vytvořit složky a upravit stránky.

Režim jednoduchého dotyku

Režim jednoduchého dotyku vám jediným dotykem
umožňuje zastavit nebo odložit budík, události
kalendáře a upozornění časovače, stejně jako
přijmout nebo odmítnout příchozí hovor. Namísto
toho, abyste museli táhnout prstem po obrazovce,
tak můžete zařízení ovládat minimálním pohybem
prstu.

* Tato funkce je dostupná v telefonech
GALAXY Note 3 a GALAXY S4 (Android 4.3).

Na začátek stránky

Interakce

Pokud se často nechtěně dotýkáte obrazovky, můžete ovládání dotyky omezit na konkrétní oblast.
Tato technologie zajišťuje přesnější dotykové ovládání zařízení a pomáhá ovládat více funkcí
zařízení jediným dotykem.

Ovládání interakce

Při používání aplikace můžete snížit počet chyb způsobených
nežádoucími dotyky. Pokud najednou stisknete tlačítko Domů a
tlačítko na snížení hlasitosti, můžete vybrat oblast na
obrazovce, která nebude reagovat na nechtěné dotyky. Po
aktivaci této nabídky nelze používat funkci automatického
otáčení ani tlačítka na telefonu. Upozornění aplikací se
budou zobrazovat jen na stránce upozornění a na stavovém
panelu.

Na začátek stránky

Další

Pokud chcete změnit nastavení zařízení, nemusíte postupně procházet jednotlivé nabídky. Pomocí následujících
funkcí, které jsou dostupné v nabídce Usnadnění, můžete snadno přijmout nebo ukončit hovor a zobrazit nebo
spustit odkazy stisknutím hardwarového tlačítka.

Přijímání a ukončování hovorů

Hovor můžete přijmout pomocí hardwarového tlačítka nebo
ovládání hlasem a ukončit pomocí vypínacího tlačítka

Zobrazení zástupců

Stisknutím a přidržením vypínacího tlačítka můžete získat přístup k
zástupcům nastavení usnadnění a funkce TalkBack. Když vyberete jednu
z položek v nabídce Zobrazit zástupce, daná položka se zobrazí v
seznamu možností zařízení. To znamená, že do příslušné nabídky můžete
přejít, aniž byste museli procházet jednotlivými položkami nabídky,
čímž ušetříte čas a získáte lepší přístup.

Správa usnadnění ovládání
ve více zařízeních

Nastavení usnadnění ovládání můžete uložit, aktualizovat nebo
sdílet s jinými zařízeními prostřednictvím technologie NFC,
rozhraní Bluetooth, připojení Wi-Fi Direct, cloudu a dalších
možností. Můžete tak dále používat své stávající uživatelské
prostředí, i když změníte inteligentní telefon.

Na začátek stránky

※ Tyto funkce podporují telefony GALAXY S4 a GALAXY Note 3.

※ Některé funkce se mohou lišit v závislosti na nastavení.