Postup při testování výdrže baterie


※ Důležité upozornění: Výdrž baterie se mění v závislosti na způsobu nastavení a používání zařízení. V závislosti na stavu síťového připojení a dalších faktorů se mohou naměřené výsledky lišit od skutečné doby používání. Upozorňujeme, že vysvětlení týkající se měření jednotlivých položek testu se vztahuje na uvedenou dobu používání fotoaparátu v hodinách.A. Počet snímků


Měřili jsme počet pořízených fotografií vztahující se na kapacitu baterie podle normy CIPA. Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.B. Doba nahrávání videa


Při testu, v rámci kterého se měřila doba nahrávání videa, byl zohledněn poskytovatel telekomunikačních služeb a oblast. Test proběhl v laboratorních podmínkách, ve kterých byla replikována síť (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). V tomto prostředí jsme přehrávali videosoubor, přičemž jsme nastavili kanál a pásmo. Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje. Měřením spotřeby proudu za podmínky, že nebylo použito maximální rozlišení a funkce snímání, jako například zoomování, jsme měřili dobu nahrávání videa vztahující se na kapacitu baterie. Výsledná doba nahrávání videa se může často lišit od skutečné doby používání v závislosti na okolním osvětlení a dalších podmínkách nahrávání.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.C. Doba přehrávání zvuku


Při testu, v rámci kterého se měřila doba přehrávání zvuku, byl zohledněn poskytovatel telekomunikačních služeb a oblast. Test proběhl v laboratorních podmínkách, ve kterých byla replikována síť (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). V tomto prostředí jsme přehrávali zvukové soubory, přičemž jsme nastavili kanál a pásmo.


Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje. Měřením spotřeby proudu po spuštění přehrávání souborů MP3 (192 kb/s) prostřednictvím zařízení (s vypnutým displejem LCD) jsme měřili dobu vztahující se na kapacitu baterie. Použili jsme standardní soubory určené k přehrávání vytvořené společností Samsung.


Co se týče doby přehrávání zvuku, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu, typu zvukových souborů a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.D. Doba přehrávání videa


Při testu, v rámci kterého se měřila doba přehrávání videa, byl zohledněn poskytovatel telekomunikačních služeb a oblast. Test proběhl v laboratorních podmínkách, ve kterých byla replikována síť (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). V tomto prostředí jsme přehrávali videosoubor, přičemž jsme nastavili kanál a pásmo.


Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje. Měřením spotřeby proudu po spuštění přehrávání videosouboru (720p) uloženého v zařízení jsme měřili dobu vztahující se na kapacitu baterie.


Použili jsme standardní soubory určené k přehrávání vytvořené společností Samsung.


Co se týče doby přehrávání videa, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu, typu videosouborů a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.E. Doba používání internetu


Test, v rámci kterého se měřila doba používání internetu, byl proveden v prostředí sítě (WCDMA/LTE).


Při testování byl použit prototyp ve fázi vývoje, ve kterém jsme prostřednictvím webu vyhledávali a zobrazovali zpravodajské články. Všechna použitá nastavení měla výchozí hodnoty.


Co se týče doby používání internetu, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.