2014 profil

Nettoresultat

13,8 mia. USD i 2009, 21,2 mia. USD i 2010, 18,3 mia. USD i 2011, 26,2 mia. USD i 2012 og 22,1 mia. USD i 2013.

Finansielle højdepunkter 2014

(Beløb i milliarder)

Finansielle højdepunkter 2014
Beløb i milliarder Won Dollars Euro
Nettoomsætning* 333 891,7 305,0 229,7
Aktivsum 558 777,4 529,5 383,7
Samlet gæld 314 840,1 298,3 216,2
Samlet aktionæregenkapital 243 937,3 231,2 167,5
Nettoresultat* 24 151,7 22,1 16,6

Valutakursoplysninger

  • Won / USD årlig, gennemsnitlig valutakurs: 1095,04 / 1 $. Won / Euro: 1453,56 / 1 €.
  • Won / USD per 31. december, 2013: 1055,30 / 1 $. Won / Euro: 1456,26 / 1 €.