Nuoseklios plėtros ataskaita

Kadangi jaučiama vis didesnė atsakomybė už socialinį gyvenimą ir aplinką, verslo pasaulyje korporacijos valdymo ir tausojančios aplinką (nuoseklios) plėtros dermė tampa vis svarbesniu dalyku. Todėl mes tobulinome procesą pasinaudodami akcininkų idėjomis ir kurdami korporacijos viziją bei strategijas siekiant užtikrinti nuoseklią ir aplinką tausojančią plėtrą.

Mes pabrėžiame ekonominę, aplinkos apsaugos ir socialinę atsakomybę kaip pagrindinius tausojančio aplinką verslo elementus. Ir toliau gilinsimės į savo akcininkų poreikius, kursime su jais gerus santykius ir veiksime naudingai ir kompanijai, ir akcininkams.

Mūsų pagrindiniai aplinkos tausojimo punktai:

Nuoseklios plėtros ataskaitos atsisiuntimas

2015 m. nuoseklios plėtros ataskaita

32.6 MB PDF Atsisiųsti

2013 m. nuoseklios plėtros ataskaita

14.6 MB PDF Atsisiųsti

2012 m. nuoseklios plėtros ataskaita

16.4 MB PDF Atsisiųsti

2011 m. nuoseklios plėtros ataskaita

2010 m. nuoseklios plėtros ataskaita

2009 m. nuoseklios plėtros ataskaita

2008 m. nuoseklios plėtros ataskaita

2007 m. aplinkos apsaugos ir socialinė ataskaita

2006 m. aplinkos apsaugos ir socialinė ataskaita

42.9 MB PDF Atsisiųsti

2005 m. ekologiško valdymo ataskaita

10.7 MB PDF Atsisiųsti

2004 m. ekologiško valdymo ataskaita

2001 m. sveikatos ir aplinkos apsaugos ataskaita

2000 m. sveikatos ir aplinkos apsaugos ataskaita