Bendrojo naršymo vadovas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip naudotis bendrojo naršymo juosta.

Bendrojo naršymo juostos naudojimas mūsų svetainėje

1 atvejis: kaip bendrojo naršymo juostoje rasti antrinius meniu

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. Norėdami bendrojo naršymo juostoje rasti antrinius elemento meniu, spauskite klavišą „Tab“, kol pasieksite elementą. Kai klaviatūra išryškins elementą, bus automatiškai išskleisti antriniai meniu.

  Pavyzdžiui, jei norite rasti elemento „Pirkti produktus“ antrinius meniu, spauskite klavišą „Tab“, kol pasieksite elementą. Matysite kelis antrinius meniu, pvz., „Telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir įranga“, „TV, garsas ir vaizdas“ ir t. t.
 2. 1.2. Norėdami bendrojo naršymo juostoje naršyti grupės antrinius elementus, kai pagrindinis elementas išryškintas, paspauskite klavišą „Tab“.

  Pavyzdžiui, norėdami patekti į grupės „Telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir įranga“ antrinius elementus, kai klaviatūra išryškins šią grupę, paspauskite klavišą „Tab“.
 3. 1.3 Norėdami bendrojo naršymo juostoje pereiti į kitą grupę, spauskite klavišą „Tab“, kol pereisite visus esamos grupės antrinius elementus. Kitas išryškintas elementas bus kita grupė.

  Pavyzdžiui, norėdami pereiti į grupę, esančią po „Telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir įranga“, spauskite „Tab“, kol pereisite visus esamos grupės antrinius elementus. Kai paspausite „Tab“ ant paskutinio grupės antrinio elemento, klaviatūra išryškins kitą grupę („TV, garsas ir vaizdas“).
 4. 1.4. Norėdami bendrojo naršymo juostoje grįžti į ankstesnį elementą, laikykite nuspaudę klavišą „Shift“ ir paspauskite klavišą „Tab“. Klaviatūra išryškins ankstesnį elementą. Spauskite „Shift“ + „Tab“ tiek kartų, kiek elementų reikia grįžti atgal.

  Pavyzdžiui, jei klaviatūra yra išryškinusi „Pirkti produktus“, o jūs norite grįžti prie „Samsung“ logotipo, paspauskite „Shift“ + „Tab“ vieną kartą.

2 atvejis: kaip bendrojo naršymo juostoje naudotis ieška

search area on global navigation bar

 1. 2.1. Norėdami bendrojo naršymo juostoje išryškinti iešką, spauskite klavišą „Tab“, kol pereisite visas galimas meniu parinktis ir klaviatūra išryškins ieškos piktogramą.
 2. 2.2. Norėdami bendrojo naršymo juostos ieškos lauke įvesti terminą, kai klaviatūra išryškins ieškos piktogramą, vieną kartą paspauskite klavišą „Tab“. Išryškinimas bus perkeltas nuo ieškos piktogramos ant ieškos įvedimo lauko. Dabar galite įvesti norimą rasti raktažodį.
 3. 2.3. Norėdami bendrojo naršymo juostoje išvalyti ieškos terminą, ieškos įvedimo lauke įvedę raktažodį paspauskite klavišą „Tab“. Klaviatūra išryškins mygtuką „Uždaryti“. Dabar paspaudę klavišą „Enter“ išvalysite įvedimo lauką.

  Norėdami bendrojo naršymo juostoje naršyti ieškos pasiūlymus, ieškos įvedimo lauke įvedę raktažodį spauskite klavišą „Tab“, kol klaviatūra išryškins pirmąjį sąrašo pasiūlymą. Dabar spausdami klavišą „Tab“ galite peržiūrėti kitus pasiūlymus.
 4. 2.4 Norėdami bendrojo naršymo juostoje ieškoti pasiūlyto termino, kai klaviatūra išryškins pasiūlytą ieškos terminą, paspauskite klavišą „Enter“. Pateksite į ieškos rezultatų puslapį, kuriame bus pateikti pasiūlytą raktažodį atitinkantys produktai ir turinys.
 5. 2.5. Norėdami ieškoti tikslaus raktažodžio, kurį įvedėte bendrojo naršymo juostoje, ieškos įvedimo lauke įvedę raktažodį paspauskite klavišą „Enter“. Pateksite į ieškos rezultatų puslapį, kuriame bus pateikti įvestą raktažodį atitinkantys produktai ir turinys.

Filtrų meniu vadovas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip naudotis filtrų meniu.

Filtrų meniu naudojimas mūsų svetainėje

1 atvejis: kaip pasiekti arba praleisti filtrų meniu

filter menu area

 1. 1.1. Norėdami pasiekti filtrų meniu, spauskite klavišą „Tab“, kol klaviatūra išryškins „Filtruoti pagal“. Dabar galite dar kartą paspausti klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie pirmosios meniu parinkties.
 2. 1,2. Norėdami praleisti filtrų meniu, kai klaviatūra išryškins „Filtruoti pagal“, kelis kartus paspauskite klavišą „Tab“. Taip klaviatūros išryškinimas pereis per filtrų grupes. Kai klaviatūra išryškins paskutinę filtrų grupę, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad išeitumėte iš filtrų meniu ir pereitumėte prie kito puslapio elemento.

2 atvejis: kaip naršyti ir pasirinkti filtrų parinktis

filter options area

 1. 2.1. Norėdami filtrų meniu išplėsti filtrų grupęir pamatyti jos filtravimo parinktis, kai klaviatūra išryškins filtrų grupę, paspauskite klavišą „Enter“. Taip bus išplėsta filtrų grupė ir atidarytos jos filtravimo parinktys.
 2. 2.2. Norėdami filtrų meniu pereiti prie filtrų grupės pirmos filtravimo parinkties, kai klaviatūra išryškins filtrų grupę, paspauskite klavišą „Tab“. Taip bus išryškinta pirma tos grupės filtravimo parinktis.
 3. 2.3. Norėdami filtrų meniu pasirinkti filtravimo parinktį, kai klaviatūra išryškins norimą filtravimo parinktį, paspauskite klavišą „Enter“. Taip pasirinksite filtravimo parinktį, o puslapyje bus atnaujintas produktų sąrašas.
 4. 2.4. Norėdami filtrų meniu pereiti prie kitos filtrų grupės, kai klaviatūra išryškins ankstesnę grupę, paspauskite klavišą „Tab“. Jei filtrų grupė išplėsta, norėdami pereiti per visas galimas tos grupės filtravimo parinktis turėsite kelis kartus paspausti klavišą „Tab“.
 5. 2.5. Norėdami filtrų meniu pereiti į ankstesnę filtravimo parinktį arba grupę, laikykite nuspaudę klavišą „Shift“ ir paspauskite klavišą „Tab“. Klaviatūra išryškins ankstesnį elementą. Spauskite „Shift“ + „Tab“ tiek kartų, kiek elementų reikia grįžti atgal.

3 atvejis: kaip išvalyti visus pasirinktus filtrus

clear all of filter menu area

 1. 3.1. Norėdami filtrų meniu rasti parinktį „Valyti viską“, spauskite klavišą „Tab“ kelis kartus, kol pereisite per visus galimus filtrus. Kai klaviatūra išryškins paskutinį filtrą, paspauskite klavišą „Tab“, kad klaviatūra išryškintų parinktį „Valyti viską“.
 2. 3.2. Norėdami filtrų meniu išvalyti visus pasirinktus filtrus, kai klaviatūra išryškins parinktį „Valyti viską“, paspauskite klavišą „Enter“. Taip bus išvalytos visos anksčiau pasirinktos filtravimo parinktys.

Nukreipimo nuorodų vadovas

Šiame skyriuje aiškinama, kokios nukreipimo nuorodos pasiekiamos mūsų svetainėje.

Nukreipimo nuorodų naudojimas mūsų svetainėje

Toliau parodyta, kaip naudotis nukreipimo nuorodomis mūsų svetainėje. Visuose mūsų svetainės puslapiuose yra dvi nukreipimo nuorodos: „Pereiti prie turinio“ ir „Pereiti prie prieigos neįgaliesiems žinyno“.

1 atvejis: kaip pasiekti ir naudoti nukreipimo nuorodas

skip to content

 1. 1.1. Pereiti prie turinio. Tai – pirmoji nukreipimo nuoroda, pateikiama visuose mūsų puslapiuose, kai paspaudžiate klavišą „Tab“. Jei norite praleisti bendrojo naršymo juostą ir pereiti tiesiai prie puslapio turinio srities, kai klaviatūra išryškins nuorodą „Pereiti prie turinio“, paspauskite klavišą „Enter“.
 2. 1.2. Pereiti prie prieigos neįgaliesiems žinyno. Tai – antroji nukreipimo nuoroda, pateikiama visuose mūsų puslapiuose, kai naršote naudodami klavišą „Tab“. Jei norite praleisti visą puslapį ir pereiti tiesiai prie prieigos neįgaliesiems žinyno nuorodos, esančios poraštės meniu, kai klaviatūra išryškins nuorodą „Pereiti prie prieigos neįgaliesiems žinyno“, paspauskite klavišą „Enter“.