Profil 2014

Całkowita Wysokość Kapitału Własnego

Wartość kapitału własnego w firmie Samsung w 2013 roku wyniosła 231,2 mld dolarów. Wykres obrazuje wzrost wartości kapitału własnego od 2009 roku. W 2009 roku osiągnęła ona 112,5 mld dolarów, w 2010 roku 141,1 mld dolarów, w 2011 roku 159,6 mld dolarów, w 2012 roku 209,5 mld dolarów i 231,2 mld dolarów w 2013 roku (wartości podane w dolarach amerykańskich). Wartość kapitału własnego w firmie Samsung w 2013 roku wyniosła 231,2 mld dolarów. Wykres obrazuje wzrost wartości kapitału własnego od 2009 roku. W 2009 roku osiągnęła ona 112,5 mld dolarów, w 2010 roku 141,1 mld dolarów, w 2011 roku 159,6 mld dolarów, w 2012 roku 209,5 mld dolarów i 231,2 mld dolarów w 2013 roku (wartości podane w dolarach amerykańskich). Wartość kapitału własnego w firmie Samsung w 2013 roku wyniosła 231,2 mld dolarów. Wykres obrazuje wzrost wartości kapitału własnego od 2009 roku. W 2009 roku osiągnęła ona 112,5 mld dolarów, w 2010 roku 141,1 mld dolarów, w 2011 roku 159,6 mld dolarów, w 2012 roku 209,5 mld dolarów i 231,2 mld dolarów w 2013 roku (wartości podane w dolarach amerykańskich).
</div>

</div>
<div class=

Wybrane Dane Finansowe 2014

(Kwoty w miliardach)

2014 Financial Highlights
Kwoty w miliardach Won Dolar Euro
Przychody Netto Ze Sprzedaży* 333 891,7 305,0 229,7
Aktywa Ogółem 558 777,4 529,5 383,7
Pasywa Ogółem 314 840,1 298,3 216,2
Całkowita Wysokość Kapitału Własnego 243 937,3 231,2 167,5
Dochód Netto* 24 151,7 22,1 16,6

Informacje na temat kursu wymiany walut

  • Won / dolar amerykański – średni roczny kurs wymiany: 1 095,04 / 1 USD. Won / euro: 1 453,56 / 1 EUR.
  • Won / USD na 31 grudnia 2013 r.: 1 055,30 / 1 USD. Won / euro: 1 456,26 / 1 EUR.