Profil 2014

Dochód Netto

W 2009 roku wartość wyniosła 13,8 mld dolarów, w 2010 roku 21,2 mld dolarów, w 2011 roku 18,3 mld dolarów, w 2012 roku 26,2 mld dolarów i 22,1 mld dolarów w 2013 roku (wartości podane w dolarach amerykańskich). W 2009 roku wartość wyniosła 13,8 mld dolarów, w 2010 roku 21,2 mld dolarów, w 2011 roku 18,3 mld dolarów, w 2012 roku 26,2 mld dolarów i 22,1 mld dolarów w 2013 roku (wartości podane w dolarach amerykańskich). W 2009 roku wartość wyniosła 13,8 mld dolarów, w 2010 roku 21,2 mld dolarów, w 2011 roku 18,3 mld dolarów, w 2012 roku 26,2 mld dolarów i 22,1 mld dolarów w 2013 roku (wartości podane w dolarach amerykańskich).

Wybrane Dane Finansowe 2014

(Kwoty w miliardach)

Wybrane dane finansowe 2014
Kwoty w miliardach Won Dolar Euro
Przychody Netto Ze Sprzedaży* 333,891.7 305.0 229.7
Aktywa Ogółem 558,777.4 529.5 383.7
Pasywa Ogółem 314,840.1 298.3 216.2
Całkowita Wysokość Kapitału Własnego 243,937.3 231.2 167.5
Dochód Netto* 24,151.7 22.1 16.6

Informacje na temat kursu wymiany walut

  • Won / dolar amerykański – średni roczny kurs wymiany: 1,095.04 / 1 USD. Won / euro: 1,453.56 / 1 EUR.
  • Won / USD na 31 grudnia 2013 r.: 1,055.30 / 1 USD. Won / euro: 1,456.26 / 1 EUR.