Co jest dla nas ważne

Zniesienie "cyfrowego podziału"w Afryce

Aby uzyskać więcej informacji na temat regionalnych programów firmy Samsung, wybierz tutaj.

Środowisko

Firma Samsung działa w sposób odpowiedzialny środowiskowo, podejmując inicjatywy na rzecz społeczności globalnej.

Służba
zdrowia

Firma Samsung stara się odpowiadać na potrzebę wydłużenia oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu poprzez konwergencję technologii informatycznych.