Co jest dla nas ważne

Instytut technologiczny Samsung

 

Instytut technologiczny Samsung zapewnia dostęp do specjalistycznej kadry dydaktycznej i wsparcia. Firma Samsung pragnie pomagać młodym ludziom w nauce podstawowych umiejętności z zakresu informatyki i inżynierii, tak aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy, a tym samym zapewnić dostęp do wykwalifikowanej puli talentów w branży technologicznej. Do 2013 roku 12 europejskich krajów będzie oferować młodym ludziom programy umożliwiające wykorzystanie ich potencjału w zakresie technologii.