Partnerzy

Poszukujemy
potencjalnych
dostawców, którzy wraz
z Samsung Electronics
chcą wyznaczać
standardy nowatorskich
rozwiązań


Samsung Electronics – światowej klasy lider technologii cyfrowych – wkracza w nową erę rozwoju produktu, kultury korporacyjnej i wkładu wnoszonego na rzecz globalnego społeczeństwa.Aby osiągnąć nasze cele, doceniamy ważność budowania wzajemnych relacji, ciesząc się pełnym wsparciem od najlepszych dostawców.

Samsung Electronics poszukuje potencjalnych, najlepszych partnerów, mogących zaoferować innowacyjne i wyróżniające się technologie w celu nawiązania współpracy i tworzenia nowych możliwości biznesowych.Wraz z naszymi dostawcami będziemy wspólnie pracować, mając jeden cel – osiągnięcie pozycji numer 1 na świecie.

W przypadku chęci zostania partnerem Samsung Electronics, należy kliknąć tutaj
Razem stworzymy cyfrową przyszłość!

Kodeks etycznych zakupów

My, kupcy Samsung Electronics, dostrzegamy i akceptujemy naszą kluczową rolę w podnoszeniu wartości na rzecz naszych klientów.

W trakcie podejmowanych przez nas działań będziemy współpracować z dostawcami, przestrzegając zasad uczciwości i rzetelności, w celu zapewnienia obustronnego wzrostu i rozwoju. Będziemy również ze zrozumieniem przestrzegać przepisów, regulacji i kodeksów obowiązujących w ramach prowadzenia działalności biznesowej.

A diagram illustrating the values of openness, fairness and win-win in the Samsung Procurement Philosophy

Symbol zakupów

Samsung Electronics i jego dostawcy podejmą współpracę w celu osiągnięcia najlepszych wyników w skali światowej, kierując się zasadą "win-win" opartą na współistnieniu i obustronnych korzyściach na rzecz obu stron.

Samsung Purchasing Emblem – 'With Wish Will'